Får ikke plass på spesialskole selv om fagfolk mener det er nødvendig

En 16 år gammel gutt i Kristiansund får ikke plass ved spesialskole selv om fagfolkene anbefaler at han bør bo hjemmefra en periode.

Wanja Hvitsand og Runar Hvitsand

Foreldrene til den 16 år gamle gutten, Wanja Hvitsand og Runar Hvitsand, fortviler over at de ikke får skoleplass ved Tøndergård i Molde.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

– Det ødelegger hele familien. Situasjonen er helt fortvilet, sier mor Wanja Hvitsand.

Den 16 år gamle gutten har vansker som gjør at han trenger tett oppfølging. Både barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk(BUP) og pedagogisk psykologisk tjeneste, uttaler at han får det beste tilbudet ved Tøndergård i Molde, hvor han har vært det siste året.

Mener fylkeskommunen kun tenker økonomi

Hvitsand mener fylkesutdanningsavdelingen tar økonomiske hensyn og ikke ser på saken helhetlig.

– Dette handler om økonomi. Fylket sparer penger ved at kommunen tar seg av det, sier hun.

Det avviser fylkesutdanningssjef Sverre Hollen som opplyser at fylkeskommunen i år kommer til å kjøpe 18 skoleplasser ved Tøndergård i Molde.

– Vi mener at vi gir like god, kanskje bedre kvalitet på opplæringstilbudet enn Tøndergård i dette tilfellet her, sier han.

Sverre Hollen

Fylkesutdanningsjef Sverre Hollen mener de har sett på saken helhetlig.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Men her blir det etterlyst en helhetlig vurdering, er det gjort?

– Det er sikkert gjort en helhetlig vurdering, det gjør vi jo alltid. Men fokuset vårt er å gi opplæringstilbud til eleven, sier han.

– Umulig situasjon

For Hvitsand, som har to gutter som ikke kan bo sammen, blir situasjonen umulig.

– Alternativet da er å plassere han i barnebolig for at han skal få det tilbudet han har behov for. Da må vi si fra oss foreldreansvaret, og det er jo egentlig uaktuelt. Så da vet jeg ikke, sukker hun.