Får ikke det de har krav på

Mange skolebarn med spesielle behov får ikke den undervisninga og hjelpa de har krav på. Selv om utredninga fra PP-tjenesten klargjør hvilke behov den enkelte elev har, er det opp til skolene å bestemme hvordan tiltakene skal gjennomføres. Men mangel på spesialpedagoger gjør at tilbudet ofte blir gitt av ufaglærte assistenter. Leder for dysleksiforeninga på Nordmøre, Synnøve Vinje, synes det er uheldig. – Det er en grunn til at elever trenger en ekstra oppfølging, assistentene er dyktige, men de har ikke den faglige bakgrunnen, sier Vinje.

Skolebarn
Foto: ScanstockPhoto