Får deler av Gjemnes gå til Molde?

I ettermiddag er det er ekstraordinært kommunestyremøte i Gjemnes. Der skal kommunestyret behandle saken om de skal la en fjerdedel av innbyggerne flytte over til Molde. Gjemnes formannskap har tidligere sagt nei til søknaden fra Angvik bygdelag om å bli en del av Molde. Etter at kommunestyret nå har fattet sitt vedtak går det videre til Fylkesmannen som gjør sin innstilling. Til slutt er det Kommunal og moderniseringsdepartementet som avgjør Gjemnes sin skjebne som egen kommune.

Kommunestyremøte i Gjemnes
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK