NRK Meny
Normal

Fant to hus fra førromersk jernalder

Arkeologer har funnet rester av to langhus på Sperre på Ellingsøya. Husene stammer trolig fra mellom år 500 f.Kr. og år 0.

Funn av rester av to langhus på Sperre på Ellingsøya

I juni ble det funnet rester av to langhus på Sperre på Ellingsøya.

Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Fra 26. mai til 19. juni har Universitetsmuseet i Bergen gjennomført en utgraving på gården Sperre på Ellingsøya i Ålesund kommune.

– Da vi startet utgravingen der fant vi flere stolpehull, som er spor av stolper som har stått nede i jorda. I seg selv er ikke stolpehull så spennende, men sammenhengen mellom flere stoplehull som danner et mønster, er veldig interessant. Slik fant vi ut at det her har stått to langhus, forklarer Trond Eilev Linge ved Universitetet i Bergen.

Arkeologene fikk ikke frem hele husene da disse var skadd av både en grøft og en vei.

– Men vi fant nok til å kunne se hva som hadde stått der, sier Linge.

Trolig fra førromersk jernalder

De to husene stammer trolig fra et gårdsanlegg i førromersk jernalder, som er en arkelolgisk periode fra 500 f. Kr. til år 0.

Funn av rester av to langhus på Sperre på Ellingsøya

Hus nummer to var delvis skadd av ei moderne grøft og kuttet av en vei.

Foto: Universitetsmuseet i Bergen

– Det er innenfor den perioden vi regner med at disse husene er fra.

På Sunnmøre er det ikke så uvanlig med funn fra denne tidsperioden. Linge forteller at der de har hatt mulighet til å undersøke større områder, slik de har hatt for eksempel i nærheten av Ørsta sentrum, har de funnet at disse gårdsanleggene har hatt relativt kort levetid før de har blitt flyttet til et annet sted i nærheten.

Det som kjennetegner de to langhusene som ble funnet på Ellingsøya er at de takberande stolpene står tett, men ofte med ujevn avstand mellom stolpeparene. Husene er aldri lenger enn 20 meter, og bredden er rundt 5 meter.

– Nå skal vi sende inn flere prøver for å få bekreftet dette, og sjekke at husene ikke stammer fra en annen periode, sier Linge.