Fann pankreassjukdom i Kristiansund

Den 8. august i år, vart det påvist av Veterinærinstituttet pankreassjukkdom i eit oppdettsanlegg i Kristiansund. No må oppdrettsanlegget slakte all fisken for å hindre vidare spreiing. Mattilsynet ser alvorleg på funnet fordi det er ein uvanleg variant av viruset som er oppdaga i Kristiansund.