Samfunnstraff for familievoldtekt

Statsadvokat og aktor Magne Nyborg mener at den 21 år gamle mannen må dømmes til 420 timer samfunnsstraff for flere voldtekter av sin egen halvsøster.

Statsadvokat Magne Nygård, advokat Tone Nilsen Skålvik

Statsadvokat Magne Nygård, advokat Tone Nilsen Skålvik mener den tiltalte må dømmes til samfunnstraff og betale 200.000 i erstatning.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Mannens lave alder på gjerningstidspunktet, var årsaken til at aktor ikke ba om fengsel.

Straffen må gjennomføres i løpet av 21 måneder. Den subsidiære straffen må være to og et halvt år i fengsel, mente aktor.

Nyborg sa i sin prosedyre at 18-åringen har vært troverdig i sin forklaring. Han mener fornærmedes forklaring må vektlegges mest.

Nyborg sa at den siktede i retten forsøker å nedtone sin egne handlinger.

– Han har sågar gitt inntrykk av at fornærmede tok initiativ til den seksuelle handlingen, sa aktor.

Bistandsadvokat Tone Nilsen Skålvik la frem krav om 200.000 kroner i erstatning til kvinna.

Må frifinnes

advokat Erling Hagerup.

Advokat Erling Hagerup ba om frifinnelse for sin klient.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Forsvarer Erling Hagerup sa i sin prosedyre at mannen måtte frifinnes for anklagene.

– Min klient har stått frem som svært troverdig i retten. Aktor har stilt spørsmål ved min klients troverdig, og nevner blant annet politiforklaringene, sa forsvareren.

Han mener at alle situasjoner som aktor mener svekker den tiltalte kan forklares med stress og overraskelsen da han ble konfrontert med påstandene fra søsteren.

Han stilte også spørsmål ved troverdigheten til søsteren.

Forsvareren ba også retten lytte til vitneforklaringene fra moren om at ingen har hverken hørt eller skjedd, eller hatt mistanke om overgrep i hjemmet.

Logiske brister i forklaringen

Aktor brukt mye av sin prosedyre på å påvise logiske brister i forklaringen til den tiltalte, Blant annet mener aktor at det ikke er samsvar med de handlingene har gjort i tiden etter anmeldelsen i 2009, og det har forklarer i retten nå.

Men til tross for alvoret i saken mener statsadvokaten at han må dømmes som et barn.

– Han var 15–16 år når dette skjedde. Selv om det er minstestraff på to år for denne tiltalen, er det helt klart at en må ta hensyn til ung alder. Det er noe formildende at saken har tatt lang tid siden saken ble kjent., sa aktor.

Symptom på post traumatisk stress lidelse

I retten vitnet også psykologspesialist Torbjørn Nilsen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har vært kvinnens behandler de to siste åra.

Han fortalte at 18-åringen har flere symptomer på post traumatisk stress lidelse, men ikke nok til at han vil sette den diagnosen på.

Han beskriver en jente som har ressurser og som reagerer positivt på den behandlingen hun får.

Moren støttet sønnen

Dommere i Romsdal Tingrett

Det er Tingrettsdommer Oddne Hansen som sammen med sine meddommere skal avgjøre skyldspørsmålet.

Fem vitner har forklart seg i retten i dag, Blant annet moren til de to halvsøsknene. I går måtte moren svare for påstander om vold og trusler fra sin datter. I denne saken er det ventet dom 9. april. I dag måtte hun møte som vitne i saken der hennes sønn er tiltalt for omfattende overgrep mot datteren.

– Jeg ble sjokkert over det jeg hørte. Det var ubeskrivelig for meg å høre om dette. Jeg har aldri hatt mistanke om at det har skjedd noe som helt mellom de, sa moren fra vitneboksen.

For øvrig sliter både moren med å huske hva som har skjedd i familien de siste ti årene. Hun kunne heller ikke huske sin egen forklaring fra onsdag, da hun selv var tiltalt.

Hun husker ikke når datteren flyttet ut. Under gårsdagens rettssak var hun også usikker på hvilket år hun giftet seg men sin nå fraskilte norske mann.

Kvinnens stefar forklarte seg også. Han fortalte om en jente som hadde problemer, men som på gjentatte oppfordringer fra han, ikke ville si hva som var galt.

Motstridende forklaringer

Den 18 år gamle kvinnen hevder broren utnyttet henne. Det hele startet med uskyldig kiling i starten men utviklet seg med årene.

– Voldtektene ble grovere og grovere for hver gang. Jeg følte meg utrygg hele tiden, fortalte jenta i retten.

Halvbroren på sin side hevdet at det var søsteren tok initiativ til seksuell kontakt mellom de to. Han hevder at det bare har vært ett tilfelle, ikke mange slik søsteren hevder.