Fallende fruktbarhet også på bygda

Kvinner på bygda har lenge fått flere barn enn sine mer urbane søstre, men de siste årene har fruktbarheten falt kraft også i Distrikts-Norge. Fylker som Troms, Finnmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var lenge med på å trekke de nasjonale fødselstallene opp. Nå faller fødselstallene like mye på bygda som i sentrale strøk, mange steder mer. – Fruktbarheten har falt i alle fylker og i de fleste kommuner de siste ti årene. Tidligere var det større variasjon mellom fylker og kommuner i fruktbarhet, men denne er blitt mindre ettersom fruktbarheten har falt, sier seniorforsker Astri Syse i Statistisk sentralbyrå̊ til Klassekampen.