Fagdirektøren: – Brudd på helseforetaksloven

Fagdirektør Odd Veddeng bekrefter at tidligere direktør Astrid Eidsvik fikk klar beskjed om å gå for Opdøl i Molde som sykehustomt.

Odd Veddeng

Fagdirektør Odd Veddeng skriver at det var lite rom for videre drøfting i møtet mellom Eidsvik og Helse Midt-Norge.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Ved starten av onsdagens styremøte kom styremedlem Harald Topphol med opplysninger om at tidligere direktør Astrid Eidsvik ble presset til å velge Molde som sykehustomt.

På et møte den 27. november skal direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge ha sagt at han ikke ville godta noe annet alternativ enn Opdøl i Molde.

Eidsvik skal også ha fått tilbud om sluttpakke dersom hun ventet til etter nyttår med å gå av. Det gjorde hun ikke, og gikk på dagen for to uker siden.

Under styremøtet onsdag fikk pressen utlevert et skriv fra fagdirektør Odd Veddeng, der han bekrefter møtet mellom Eidsvik og ledelsen i Helse Midt-Norge.

– Strid med loven

– Eidsvik presenterte sin vekting av hovedargumentene for de ulike alternativene, og en foreløpig konklusjon om at Storbakken-alternativet stod sterkest, primært fordi dette vil gi mest optimal plassering av akuttfunksjoner, skriver Veddeng, og opplyser videre:

– Daniel Haga sa deretter at en måtte få ei innstilling som kunne bli vedtatt i Helse Midt-Norge-styret, og at sonderinger i styret kunne tyde på at dette bare var mulig for ett av alternativene - nærmere bestemt Opdøl-alternativet. Under møtet tok også Haga en telefon til styreleder Ola H. Strand som bekreftet denne fremstillingen.

Veddeng skriver at det var lite rom for videre drøfting, og at han oppfattet dette som et viktig styresignal gitt i lukket møte.

– Altså i strid med Lov om helseforetak, avslutter fagdirektøren.

Konstituert administrande direktøre i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, vil ikke kommentere påstandene om regelbrudd i saksbehandlingen rundt avgangen til Astrid Eidsvik.

Onsdag kjem Helse Møre og Romsdal med si innstilling om kvar det nye fellessjukehuset skal vere.