Færre veiskader enn fryktet

Så langt er det registrert færre skader på fylkesveinettet i Møre og Romsdal enn fryktet etter ekstremværet Gyda. De aller fleste fylkesveiene er nå gjenåpnet.

– Vi går nå over fra en akutt til en mer normalisert situasjon, opplyser fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen på fylkeskommunens nettsider.

– Så langt har vi ikke avdekket kritiske skader, og de aller fleste veiene er åpne som normalt, sier fylkesveisjefen. (NTB)