Færre stemte ved kirkevalget

Valgoppslutningen for kirkevalget havnet på totalt 12,6 prosent. 386 142 personer i Norge benyttet seg av stemmeretten. 11,8 prosent stemte ved menighetsrådsvalget og 10,6 prosent ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. For fire år siden var oppslutningen på 16,7 prosent i valget, viser tall fra Den norske kirke.

Borgund kirke.
Foto: Janne-Marit Myklebust