Færre så Teatret Vårt i 2012

Teatret Vårt hadde en klar nedgang i publikumstallet i 2012. Forestillingene hadde 14.444 færre tilskuere enn i året før.

Plassen

Det er mye folk til stede under åpningen av kulturhuset Plassen. Men publikumstallet hos Teatret Vårt gikk ned i 2012.

Foto: Maria Kristina Vevang/NRK

2012 vart et svært spesielt år for Teatret Vårt. Teatret flyttet inn i det nye kulturbygget Plassen i Molde. Og flyttingen skal være mye av årsaken til publikumssvikten.

Thomas Bjørnager

Thomas Bjørnager er teatersjef ved Teatret Vårt.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Statistikken avspeiler virkeligheten også i dette tilfellet. 2012 var preget av flytteaktivitet, forteller teatersjef Thomas Bjørnager til NRK.

Teateret flyttet sommeren 2012 inn i Plassen i Molde. Dit har de tatt med seg både kontorer, verksteder og alt annet de hadde i Forum-lokalene. Nå er Plassen Teatret Vårt sin nye hovedscene.

Alt har ligget i flyttekasser i en stor del av teatersesongen. Og det viser selvfølgelig igjen på statistikken, sier Bjørnager.

Teateret satte likevel opp 12 teaterstykker. Dette tallet er rekordstort, selv om antallet forestillinger har gått ned. Publikumstallet kom opp i 22 925. Under de rådende omstendighetene er teatersjefen fornøyd, selv med synkende publikumstall.

Vi er ikke overrasket over nedgangen. Og interessen for Teatret Vårt er egentlig rekordstor. Innflyttingen i det nye huset har gitt oss rekordmye presseomtale og forestillingene har fått svært gode tilbakemeldinger, sier Bjørnager til NRK.

Nedgangen i publikumsinntektene har en viss innvirkning på teaterets økonomi. Men omfanget skal være begrenset.

Våre egne inntekter er en del av pengene vi får inn. En stor del av pengene våre kommer fra det offentlige. Dette fører til at vi ikke trenger å redusere våre planer for 2013. Og vi håper mange kommer på forestillingene våre nå. Vi ønsker å være i dialog med publikumet vårt. Det er dem vi produserer teater for, sier Bjørnager.

Publikumstallene for 2013 vil også avhenge av hvor omfattende skoleturneene blir. Det er fortsatt ikke avgjort hvor omfattende virksomheten gjennom «Den kulturelle skolesekken» blir i inneværende år. I 2011 gav skoleturneene et tilskudd til publikumsstatistikken på 20 000.

Neste uke presenterer vi tre forestillinger på skoletorget. Da får vi se om dette utløser en stor turné eller ikke, sier Bjørnager.