Færre får spesialundervisning

Tallet på elever som får spesialundervisning går nedover. Og det blir sett på som en positiv utvikling.

Undervisning

ILLUSTRASJON: Ikke alle elevene får best resultat i den vanlige undervisningen. Men nå er det tatt tak slik at en større del av elevene blir inkludert i den ordinære undervisningen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

For ti år siden startet en trend som viste at tallet på elever som fikk særskilt undervisning gikk oppover. Nå har utviklingen snudd.

Det er kjørt prosjekter for å få ned tallet på elever med spesialundervisning, og dette har hatt effekt, sier assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Jørn Thomassen.

Trenden er den samme over hele landet. Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning økte i mange år. De siste fire skoleårene ser det imidlertid ut til at økningen har flatet ut, og de siste to årene har det vært en liten nedgang i antall elever med spesialundervisning.

Mer spesialundervising på 10. trinn

Andelen elever med spesialundervisning i grunnskolen for hele landet er nå 8 prosent. Andelen er tre ganger så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn. 68 prosent av elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning er gutter.

3 913 elever går i egen fast avdeling for spesialundervisning. 352 skoler oppgir at de har elever i egen fast avdeling for spesialundervisning. I tillegg er 1 503 elever utplassert én eller flere dager i uken utenfor ordinær opplæring, viser landstallene for 2014.

Økningen i behovet for spesialundervisning kom samtidig med reformen «Kunnskapsløftet» og la mer vekt på teori og testing. Tallet på elever som trengte spesialundervisning toppet seg i 2010. Da hadde 12,6 prosent av elevene vedtak om spesialundervisning.

– Har analysert situasjonen

Etter dette har tallet gått ned hvert år. Bakgrunnen skal være bedre arbeid med å inkludere flere av elevene i den ordinære undervisningen.

Kristiansund er et eksempel på en kommunene der man har gått systematisk til verks og analysert situasjonen, sier Thomassen.

– De har tatt utgangspunkt i den ordinære opplæringen og har jobbet med å få denne bedre. Dermed er behovet for spesialundervisning blitt redusert, sier han.