Færre erstatninger

Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep. Tallene etter at 98 prosent av erstatningssøknadene er behandlet, viser en nedgang på 34 millioner kroner fra toppåret 2007, skriver Nationen. Samtidig er antall søknader om tap nesten halvert. Tallene viser også en jevn nedgang i antall dyr tatt per rovdyr, bortsett fra ulv hvor det i 2018 har vært en økning.

Sau på beite
Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK