NRK Meny
Normal

Nye tall får varsellampene til å lyse

De tre største kommunene i fylket har gått drastisk ned i andelen enerom på sjukehjemma. Målt i antall enmannsrom sammenligna med antall beboere, har Møre og Romsdal det tredje dårligste tilbudet i landet.

Eldre på institusjon

Møre og Romsdal har den tredje dårligste dekningen i landet for enerom på sjukehjem.

Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Ålesund, Molde og Kristiansund har de fem siste årene gått ned henholdsvis 2.1 prosent, 6 prosent og 8.8 prosent i andelen enmannsrom på sjukehjemma. Det får varsellampene til fylkesmannen til å lyse.

– Det er et politisk ønske fra sentrale myndigheter og en klar målsetting at de som ønsker det skal ha enerom i sykehjem. Når man da ser en utvikling som går i motsatt retning, og i enkelte kommuner en utvikling som går dramatisk i motsatt retning, så er det uheldig, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal.

– Vi blir klart bekymra når vi ser at utviklinga går i motsatt retning av det man ønsker.

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal, ser med bekymring på utviklinga

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Etter NRKs avsløringer om flere personer som bodde på to- og tremannsrom over lengre perioder på Glomstua i Molde, har det kommet mange bekymringsmeldinger angående kapasiteten på sjukehjemma i fylket.

– Utviklinga vi ser i enkeltkommuner er i retning at det blir vesentlig færre enerom tilgjengelig. Det er en kunnskap som vi forutsetter at de som bestemmer, altså kommunestyret, er kjent med. Sånn at når de gjør sine prioriteringer, gjør de det på bakgrunn av opplysninger om den helsetjenesten og den omsorgstjenesten som er i kommunen, sier Innerdal.

  • Se oversikt fordelt på kommunene i Møre og Romsdal, og med alle fylkene, nederst i artikkelen.

Bekymringsverdig utvikling

Verstingene i Møre og Romsdal er Averøy og Gjemnes med henholdsvis 16.1 prosent og 11.8 prosent nedgang i dekningen. Like etter kommer Kristiansund. Mange svært bekymret for den videre utviklingen.

Molde-ordfører Torgeir Dahl er ikke fornøyd med utviklinga. Han mener at det er et sammensatt problem, der dårlig koordinering sjukehusa og sjukehjemma imellom spiller hovedrolla. Han mener at pasientene som kommer inn er både flere og sjukere enn tidligere. Det skaper problemer.

Torgeir Dahl

Spørsmålet om enerom skaper hodebry for Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Alle kommuner visste det, og vi trodde vi var forberedt. Men det vi ser er at de pasientene som kommer til kommunene er betydelig dårligere, og vi ser at sykehusene bygger ned sitt rehabiliteringstilbud uten at det er koordinert med oppbygging av rehabiliteringstilbudet i kommunene.

Nå håper han at nye tiltak i kommunen og spissa kompetanse på institusjonene vil snu den dårlige trenden.

– Vi har nå vedtatt en ny helse- og omsorgsplan, der vi spesialiserer sykehjemmene våre i en mye større grad enn tidligere. Det betyr at vi kommer til å ha en egen institusjon med korttidspasienter, og som har et rehabiliteringstilbud som vi kan være stolt over, sier Dahl.

– Og så har vi langtidspasienter andre plasser, og en egen institusjon for demens-pasienter. Jeg tror at vi både faglig og kapasitetsmessig kan komme lenger enn det vi har gjort så langt, sier ordføreren.

I Molde tar sjukehjemmene imot omtrent 100 nye beboere hver måned. Dahl har tro på at et bedre tilbud skal være på plass allerede til høsten.

  • Artikkelen held fram under fjernsynsinnslaget.
Langt fleire kommunar tek i bruk fleirmannsrom no enn dei gjorde i 2007. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er bekymra over utviklinga. Han har no sett i gong tilsynssak mot Molde kommune etter at NRK avslørte utstrakt bruk av tremannsrom.

Større bruk av fleirmannsrom

Kompetansespissing

– Vi flytter nå om kompetansen mellom de ulike institusjonene, slik at vi får den spissa kompetansen, tilpasset det formålet institusjonen har. Jeg regner med at utover høsten vil vi i mye større grad ha et tilbud i balanse.

Assisterende fylkeslege, Cato Innerdal, er imidlertid avventende med de lyse fremtidsutsiktene.

– Det som er viktig for oss å understreke er at utviklingen vi nå har sett, og det tallene nå viser, er at det blir færre enerom tilgjengelig i vårt fylke og i flere andre fylker, og det er en utvikling som sentrale myndigheter ser på med bekymring.

Han mener at kommunene selv på ta i et tak, og drive egenkontroll av institusjonene de har ansvaret for.

– Det er flere enkeltkommuner i vårt fylke som har utfordringer i forhold til det med flermannsrom i sykehjem. Vi som tilsynsmyndighet gjennomfører mange tilsyn gjennom året og setter da søkelys på kommunens egenkontroll fordi vi ikke har mulighet til å være ute i hver enkelt kommune. Det er kommunen selv som må ha en styring på hvordan situasjonen er.

Dobbeltrom for korttidspasienter

Det sier ordfører Dahl seg enig med. Men at korttidspasienter fortsatt må finne seg i å bo på tomannsrom, vil ikke endres med det første.

– Vi bruker til dels dobbeltrom, og jeg har ikke noen spesielt dårlig følelse på bruk av dobbeltrom på korttidspasienter. Men det å ha dobbeltrom og tremannsrom på langtidspasienter, det kan vi ikke være bekjent med. Det jobber vi med.

Den pågående saka er ikke den første tilsynssaken med enerom som tema. Den assisterende fylkeslegen påpeker at det skal gjøres individuelle vurderinger om forsvarlighet og verdighet når pasienter skal plasseres. Om det blir funnet brudd på ett av disse punktene, er forholdet lovstridig.

– Det er klart at det er en utfordring for kommunen å sørge for at man har kontroll på det som foregår. Men like fullt er det sånn at det er kommunestyret som er avgjørende organ i kommunen. Og da må de ha informasjon om hvordan ståa er for at de skal kunne ta gode og riktige avgjørelser, sier Innerdal.

Beklager

Molde-ordføreren beklager at det har oppstått kritikkverdige situasjoner i kommunen.

– Det er to tremannsrom det er snakk om i Molde kommune. Alternativet var kanskje ganger og korridorer. Jeg beklager og har beklaget at vi har hatt en sånn situasjon i Molde kommune, og så er heldigvis ikke det regelen. Vi har heldigvis ganske god sykehjemsdekning totalt sett, og særlig i forhold til Norge totalt sett.

Eneromsdekningen står det derimot ikke så bra til med. Nå lover Dahl forandringer.

– Langtidspasienter skal få enmannsrom, bortsett fra i familiesituasjoner der pasientene ønsker å bo sammen.

– De som skal og vil ha enkeltrom, de får det?

– De skal ha det, og de skal ha det i løpet av kort tid. Vi er allerede godt i gang.

Kommunal oversikt over einerom i omsorg

Kommuner i Møre og Romsdal

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Molde

96.7

96.7

96.7

90.8

86.1

90.7

Ålesund

92.6

92.6

90.4

90.4

90.4

90.5

Kristiansund

:

95.8

95.8

92.8

94.8

87.0

Vanylven

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Sande (M. og R.)

100.0

100.0

100.0

93.8

93.8

93.8

Herøy (M. og R.)

93.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Ulstein

95.5

95.5

100.0

100.0

100.0

100.0

Hareid

92.9

92.9

92.9

92.9

92.2

91.8

Volda

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

92.2

Ørsta

94.3

94.3

95.6

93.1

90.3

91.4

Ørskog

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Norddal

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Stranda

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Stordal

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Sykkylven

93.3

93.3

100.0

100.0

100.0

100.0

Skodje

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Sula

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Giske

86.7

86.7

86.7

60.0

86.7

100.0

Haram

100.0

100.0

100.0

100.0

98.9

100.0

Vestnes

94.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Rauma

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.5

Nesset

86.0

86.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Midsund

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Sandøy

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Aukra

95.5

95.5

95.5

95.5

100.0

100.0

Fræna

90.1

94.2

94.3

94.3

91.5

88.5

Eide

79.5

79.5

79.5

81.6

84.2

82.1

Averøy

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

83.9

Gjemnes

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

88.2

Tingvoll

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Sunndal

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Surnadal

100.0

95.3

95.4

100.0

100.0

93.5

Rindal

90.7

90.7

90.7

90.7

90.7

90.7

Halsa

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

92.9

Smøla

88.2

88.2

88.2

88.2

88.2

88.2

Aure

94.1

94.1

94.1

94.1

94.1

94.9

Møre og Romsdal

95.8

96.2

96.4

95.3

95.2

93.9

Landet

92.0

93.6

93.8

93.4

93.8

93.5

Fylkesoversikt over einerom i omsorg

Region  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Østfold

85.2

88.4

89.0

89.1

88.5

89.0

Akershus

94.0

95.9

95.7

94.2

94.4

93.2

Oslo

90.1

91.2

92.2

91.7

91.8

91.5

Hedmark

92.1

92.5

92.7

92.6

92.9

92.8

Oppland

94.4

94.5

95.2

94.9

94.3

94.5

Buskerud

95.0

97.9

97.5

96.5

96.8

96.4

Vestfold

93.2

94.8

95.1

95.3

96.6

95.8

Telemark

96.8

97.4

97.3

95.8

97.7

97.7

Aust-Agder

96.8

97.6

97.9

99.5

99.6

99.4

Vest-Agder

97.9

99.4

99.4

99.1

100.0

99.1

Rogaland

92.1

91.8

92.5

91.8

93.0

93.4

Hordaland

86.9

91.2

91.3

91.3

91.0

93.1

Sogn og Fjordane

95.5

96.2

95.4

94.9

95.7

92.3

Møre og Romsdal

95.8

96.2

96.4

95.3

95.2

93.9

Sør-Trøndelag

86.1

89.1

89.4

89.9

93.2

93.1

Nord-Trøndelag

95.0

95.6

94.7

95.1

94.1

94.2

Nordland

94.9

96.1

96.2

95.9

95.8

94.2

Troms

92.1

92.2

92.2

92.8

94.5

94.3

Finnmark

86.0

86.8

87.6

85.9

86.9

83.4

Flere nyheter fra Møre og Romsdal