De unge møtte ikke opp på sykehusmøtene

Rundt 1100 innbyggere på Nordmøre og i Romsdal møtte på de tre folkemøta om nytt sykehus, men svært få av disse var av den yngre generasjonen.

Folkemøte Kristiansund

Stappfull sal på folkemøtet i Kristiansund. Men få av de var av den yngre generasjonen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Folkemøte Molde

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik er litt skuffet over at ikke flere unge møtte på folkemøta.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Hensikten med informasjonsmøta i Molde, Kristiansund og Gjemnes var å få innspill fra innbyggerne om hva de mener er beste plasseringa av det nye, felles akuttsjukehuset i regionen.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik skulle gjerne fått de unge mer i tale på folkemøta. Nå er folkemøtene ferdige, men debatten om sykehusplassering vil fortsette utover høsten.

– Jeg kunne ønske at flere unge hadde deltatt i denne debatten. Det hadde nok gitt en del andre perspektiv også. Men forhåpentligvis har mange fulgt med på direktesendingene på nett, sier Eidsvik.

Seks skal bli til tre

Sykehus nordmøre og romsdal

Denne skissen viser de seks lokaliseringsalternativene som snart vil bli til tre, etter at hver kommune har bestemt seg for ett sted.

Foto: Norconsult

Minst fire milliarder kroner skal investeres i nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, som skal stå ferdig innen 2021. Men hvor skal sykehuset ligge? Det er nettopp det som har blitt diskutert på folkemøtene i Molde, Kristiansund og Gjemnes.

Til sammen seks alternativ har hittil blitt presentert av de tre kommunene. I Molde har man lansert de tre tomtene Mork, Oppdøl og Roaldseth. I Kristiansund er det kun Storbakken som er aktuelt, mens Gjemnes har to alternativ – Astad og Høgset.

Eldre mest på sykehus

Grunnen til at de yngre ikke kom er nok fordi det er de eldre som bruker sykehusene mest, tror Eidsvik.

– Det har nok en sammenheng med at eldre mennesker føler dette med på kroppen enn de yngre.

17. desember blir en viktig dato. Da skal Helse Møre og Romsdal gjøre sitt endelige styrevedtak om plassering av sykehuset, før Helse Midt-Norge tar avgjørelsen dagen etter.