– Frykter rot og uro rundt asylmottak i Ålesund

Tidligere lokalpolitiker Kristin Krohn Devold var den eneste som ga uttrykk for bekymring under folkemøtet om akuttmottak for asylsøkere i Ålesund tirsdag kveld. Hun frykter rot og uro rundt mottaket.

Kristin Krohn Devold
Foto: Hans-Olav Landsverk

I underkant av 200 personer hadde møtt opp i bystyresalen under folkemøtet i Ålesund tirsdag kveld. Til stede var også representanter fra politiet, brannvesenet, kommunen og Ålesund storhall.

Et stort panel var invitert til å svare på spørsmål. Mange av disse var skriftlige, en del muntlige fra salen, men få av spørsmålene var kritiske.

- Hallelujamøte

Tidligere lokalpolitiker Kristin Krohn Devold tok mikrofonen og la ikke skjul på at hun var bekymret, blant annet i forhold til Ålesund Storhall som akuttmottak for asylsøkerne.

Folkemøte i Ålesund

I underkant av 200 personer var til stede under folkemøtet i Ålesund.

Foto: Trond Vestre

– Det er ikke så lett på et slikt hallelujamøte å gi uttrykk for skepsis og bekymring og kanskje få slengt etter deg at du er en rasist. Men jeg er bekymret for sikkerhet og orden, og for varigheten. Jeg er også kritisk til at kommunen skal drive dette. Det er kanskje bra for UDI, men ikke nødvendigvis for kommunen, sa Kristin Krohn Devold.

– Jeg ferdes jo i byen og møter jo folk på gata og overalt, og alle spør jo hvordan skal dette gå, må vi skifte lås på dørene, blir det mye stoff og blir det mye kriminalitet og hvordan blir det. Men på dette møtet her var det bar solskinn og jeg håper inderlig at det går slik som de tolv der fremme som skal overbevise oss, sier at det blir, sier Kristin Krohn Devold.

Se tv-innslaget med Kristin Krohn Devold her frå NRK-sendinga kl. 20.55:

Kristin Krohn Devold er uroleg for etableringa av eit asylmottak på Volsdalsberga i Ålesund.

Fylkesmannen roser Ålesund kommune

Lodve Solholm

Fylkesmann Lodve Solholm berømmet Ålesund kommune for arbeidet med å ta imot asylsøkere.

Foto: Trond Vestre

Heller ikke fylkesmann Lodve Solholm legger skjul på at det blir en stor utfordring, men Solholm berømmet Ålesund kommune.

– Ifølge UDI kommer det 120.000 asylsøkere i 2016. Dette blir krevende, men vi må vise storsinn. Vi er nødt til å være med på denne dugnaden, sa Lodve Solholm.

– Jeg vil gi ros til Ålesund kommune. Den største kommunen i fylkets går foran. Det står det respekt av. Det samme vil jeg si til styret i Ålesund storhall som må stenge hallen for idrettsaktiviteter i en periode. Jeg tror UDI, kommunen og styret i storhallen vil komme frem til enighet, sa Lodve Solholm.

Formannskapet sa ja

Tirsdag ettermiddag ble saken behandlet i formannskapet i Ålesund. Et klart flertall sa ja til å ta imot inntil 500 asylsøkere med kommunen som driftsoperatør, men Ålesund storhall som akuttmottak ble møtt med skepsis hos flere politikere.

Styret i Ålesund Storhall har sagt ja til å gå i dialog med Ålesund kommune om å gjøre om Sparebanken Møre Arena fra idrettshall til akuttmottak for flyktninger frem til august neste år. Men også her var saken omstridt og styret var delt. To av dem som stemte imot, deltok ikke fysisk på møtet og derfor ble ikke stemmene talt med. De to har senere trukket seg fra styret.

Ett av spørsmålene som kom opp, var om storhallen kan komme til å bli bundet opp som asylmottak etter august.

– Nei, det er snakk om en avtale til august. Etter dette er vi eventuelt nødt til å finne andre alternativer, sa regiondirektør i UDI Midt-Norge, Rune Vordahl.

Frykter ikke tuberkulose

Både kommunelege Karstein Vingen og Norleif Jønland som representerte politiet, mente at dette er en situasjon som vil bli håndtert på en god måte. Ett av spørsmålene som kom opp var smittefare knyttet opp til tuberkulose

– Men syrerne ligger bare litt over Norge når det gjelder antall tilfeller av tuberkulose. Flere av de landene som vi ofte besøker, har flere tilfeller av tuberkulose enn Syria, sa Karstein Vingen.