Normal

Evnen til å bære seg selv blir avgjørende for Storfjordsambandet

Bompenger og fergeavløsningspenger er helt avgjørende dersom Storfjordsambandet skal bli selvfinansierende.

Kart Storfjordsambandet

Storfjordsambandet er her tegnet inn fra Digerneskrysset i Skodje, over Storfjorden og til Sve i Stranda.

Foto: Kart / NRK

I dag var utfordringene langs fylkesveg 60 tema under en konferanse i Sykkylven.

For næringslivet er det viktig få plass både et brusamband over Storfjorden og tunnel mellom Sykkylven og Stranda, sier direktøren for møbelprodusenten Ekornes, Olav Holst-Dyrnes.

Olav Holst-Dyrnes

Ekornes-direktøren Olav Holst-Dyrnes ønsker å få på plass både bro over Storfjorden og tunnel mellom Sykkylven og Stranda.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det er veldig viktig fordi dette er hovedaksene våre ut av Sykkylven der vi har hovedsete. Så dette er avgjørende for at vi skal kunne utvikle bedriftene våre, sier Olav Holst-Dyrnes.

Både politikere og vegforkjempere i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde satt hverandre i stevne under konferansen i Sykkylven. Både Strynefjellsvegen, vegstrekningen mellom Grodås og fylkesgrensa til Møre og Romsdal, tunnelen mellom Sykkylven og Stranda og den planlagte brokryssinga over Storfjorden var tema.

Venner og allierte

Slike konferanser er en viktig møteplass der planer og argumenter blir presentert, og der allianser blir etablert.

– Det er viktig at Storfjordsambandet skaffer seg venner og allierte, sa fylkespolitiker Frank Sve (Frp).

På Sunnmøre er det mange vegprosjekter som kjemper om pengene. Skal Storfjordsambandet nå opp må den klare seg uten fylkeskommunale midler. For på fylkeskommunens prioriteringsliste står tunge og kostbare vegprosjekter i kø.

Egenfinansiering

Helge Orten

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener Storfjordsambandet har en stor egenfinansieringsevne.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men stortingsrepresentant Helge Orten (H) har likevel tro på Storfjordsambandet.

– Det er et samband som har en stor egenfinansieringsevne. Det er mye trafikk der, det er mye næringstrafikk der. Det vil være et viktig prosjekt for hele regionen. Kombinert med fergeavløsningsmidler kan dette gjøre at prosjektet bærer seg selv og da vil det være realistisk, sier Orten.

– Men er det finansielle grunnlaget godt nok?

– Det gjenstår å se da. Jeg tror det er viktig å utredet det. Så tror jeg det er viktig å på plass en oversikt over hva slags potensiale dette prosjektet har forhold til bompenger og fergeavløsningsordninga, sier Orten.

– Jeg tror fergeavløsningsmidlene er et viktig grep for å klare dette og jeg det kan løfte Storfjordsambandet opp flere hakk, sier ordfører i Sykkylven, Petter Lyshol (H)

Offentlig privat samarbeid

Et annet spørsmå er om Storfjordsambandet vil kunne egne seg for offentlig-privat samarbeid, OPS. Regjeringen har åpnet for flere store vegprosjekter kan finansieres på denne måten, også fylkesvegprosjekter.

En slik modell vl innebære at et privateid selskap driver hele prosjektet, men i samarbeid med det offentlige. Modellen har ikke vært prøvd ut på fylkesvegprosjekter før. Det er også politisk uenighet om hvorvidt dette er en god modell.

– Vi ønsker å bruke offentlig-privat samarbeid rett og slett fordi vi mener det er en effektiv måte å bygge veger på, og det hadde jo vært veldig artig om vi kunne få prøvd ut dette i Møre og Romsdal som det første i landet, sier Orten.