Evakuerer naboar

Personar i totalt fire bueiningar rundt huset er evakuert, melder politiet. Dette grunna kraftig røykutvikling. Folk frå kommunen er på staden og tek hand om naboane og huseigar. Dei ordnar med alternativ bustad for huseigar. Om naboane kan flytte heim eller om det er snakk om alternativ bustad også for desse, er framleis ikkje avklart, melder politiet.