DIREKTE: Evakuerer etter skredalarm ved Mannen: – Dette er «worst case scenario»

Nye målinger viser at skredet fra fjellet «Mannen» i Rauma kan bli større enn de 4.000 lastebillassene med stein som først var estimert. Onsdag evakuerer politiet de som bor i området.

Mannen i Romsdal

OBS. NRK har noen små tekniske problemer, så det kan hende du får problemer med videoavspillingen en liten periode.

I en pressemelding fra Rauma kommune opplyser ordfører Lars Olav Hustad og Åknes/Tafjord Beredskap IKS at de stenger toglinjen i Romsdalen. I tillegg blir to gårder evakuert.

Mannen rauma

Trykk på pilen oppe til høyre for å se forstørret versjon av Åknes/Tafjord Beredskap IKS sin situasjonsrapport fra Mannen.

Foto: Åknes Tafjord beredskap

– Bro over elva ved Lyngheim vil også bli stengt, noe som innebærer at flere husstander/fritidsboliger på samme side av elva evakueres, skriver Rauma-ordfører Lars Olav Hustad i en pressemelding.

Rauma kommune vil bistå de berørte beboerne med midlertidig bosted. Ettersom toget blir stanset, setter kommunen inn busstransport for publikum.

Det er viktig å presisere at det er ingenting som tyder på at hele fjellpartiet vil rase ut, men det blir opplyst at skredet kan bli tredobbelt så stort som ventet.

Likevel – i NRK Møre og Romsdal sin ettermiddagssending slår Hustad fast at dette er en svært alvorlig situasjon.

– Vi har tidligere i dag samlet kriseledelsen, og bestemt oss for å ta forholdsreglene som må tas. Dette er «worst case scenario», og det er fare for at skredet blir såpass stort at boliger blir berørt, så derfor evakuerer vi, sier Hustad.

Politiet setter stab

Politiet har sendt folk til Rauma og i tillegg satt stab i Kristiansund. De er fornøyde så lenge folk og dyr blir evakuerte i tide.

Arnstein Nilssen

Arnstein Nilssen er politimester i Nordmøre og Romsdal.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi er i jevnlig kontakt med Fylkesmannen, kommunen, geologer og NVE. Vi holder hverandre oppdatert slik at vi kan sette inn de tiltakene som er nødvending, forteller politimester i Nordmøre og Romsdal, Arnstein Nilssen.

– Er det grunn til at folk flest skal være bekymret?

– Det er ikke det. Det som er viktig er å få evakuert de som kan være i fare, og passe på at det ikke går folk inn i det rasfarlige området.

Nilssen vil helst at raset går så snart som mulig.

– Det er fremdeles veldig usikkert når raset vil gå. Vi håper at raset går så fort som mulig. Det er det beste for alle som er i Romsdalen, mener politimesteren.

Frykter tredobbelt så stort skred

«Mannen» i Rauma er ett av de mest overvåkede fjellpartiene i landet.

Mannen

Området i rødt var det opprinnelige skredfareområdet. Nå viser det seg at skredet kan bli tredobbelt så stort.

Foto: Åknes Tafjord beredskap IKS

Radar og annet måleutstyr er permanent plassert i fjellsida for å varsle om nye bevegelser.

I starten av oktober ble det varslet om fare for skred, og for kort tid siden ble det klart at det fremdeles var fare for at et parti på mellom 10 000–40 000 kubikk kan rase ut i løpet av kort tid.

Nå er det klart at skredet kan bli større enn antatt.

Ifølge pressemeldingen fra Rauma kommune frykter en nå at så mye som 120.000 kubikk kan rase ut av fjellet.

– De potensielle utløpssonene er også utvida, som betyr at et større ras kan utgjøre fare for bebyggelse på Lyngheim og Rønningen, jernbanen, samt høgspentlinjer og fordelingstransformator på Rønningen.

Økende bevegelser

Lars Olav Hustad

Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma.

Foto: Arnt Olav Herjehagen

Ifølge pressemeldingen er det fortsatt stor usikkerhet om når fjellpartiet vil rase ut.

Det blir bekreftet at det har vært en økende bevegelse i fjellområdet. De siste to dagene har fjellmassene i øvre deler beveget seg cirka 7 mm pr. døgn i snitt.

Åknes/Tafjord Beredskap IKS ser en tydelig tendens til at nedbør påvirker økningen i bevegelsene.

– Når analysene viser at det kan være fare for husstander og infrastruktur er vi trygg på at politiet gjør det riktige i denne situasjonen, sier ordfører Hustad.

I tillegg til de som er evakuerte er øvrige beboere i nærhet til området varslet. Det vil bli gjort en kontinuerlig vurdering av situasjonen fremover.

NRK følger saken, og kommer med mer.

Mannen - kritisk punkt

Bilde av øvre deler av Mannen med omtrentlig nedre avgrensing av fjellpartiet i bevegelse. Det er også indikert de to ulike veibanene skredet kan ta. Pila til høyre viser skredbanen i retning Rønningen. Det er også et bratt parti som ser ut som pinakler fra nedsiden som stenger for de øvre massene. Det er et kritisk parti som er stabiliserende.

Foto: Åknes/Tafjord Beredskap IKS

Se tidligere reportasjer om «Mannen» HER:

Rørslene i fjellet Mannen held fram i same fart som før, og i dag var geologar på synfaring i helikopter.
Nye radarmålingar viser at fjellpartiet i Mannen har flytta seg endå meir dei siste 10 dagane. Frå i dag er det full radarovervaking av det rasutsette området i Romsdalen.
Nye målingar viser at 40.000 kubikk stein kan rase ut i løpet av kort tid, ved det rasfarlege fjellpartiet Mannen i Romsdal.