Etterspørsel etter fagarbeidarar

Etterspørselen etter fagarbeidarar her i fylket er stor, men det blir færre av dei som satsar på yrkesfagleg utdanning. Difor blir det viktig å rekruttere ungdom til bransjen, og fortelje dei om moglegheitene, seier Monika Eeg, avdelingsleiar i entreprenørforeininga for bygg og anlegg i Møre og Romsdal. – Det er mykje aktivitet her i fylket og mange store prosjekt som vi ventar på. Det betyr at etterspørselen vil auke. Næringslivet i Møre og Romsdal er mykje industri og då er det viktig at vi har tilrettelagt for yrkesutdanningane.

Tord Engebø på tømrarlinja