Bedriftsleder etterlyser mer respekt i kommentarfelt og debatter

– I 20 år så har de berget oss, men nå ser vi på dem som et problem, sier Kristofer Reiten. Han reagerer på all negativiteten rundt sesongarbeidere som i årevis har jobbet i fiskeribransjen i Norge.

Kristofer Reiten er CEO i Vikomar

– Debattene i media og kommentarfeltene må foregå med anstendighet. Og det syns jeg vi er på vei vekk ifra. Sesongarbeiderne blir ikke behandlet med den respekten de fortjener, sier Kristofer Reiten.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange i fiskerinæringa er fortvilet etter at regjeringen denne uka innførte de strengeste innreisetiltakene siden mars for å hindre spredningen av nye virusvarianter.

– Det store problemet er at nordmenn ikke vil ha disse jobbene. Det har ikke stått arbeidsledige nordmenn i kø på vår dør, og det er ikke vår oppgave å kreve at de skal søke jobb hos oss, sier Kristofer Reiten, som daglig leder ved fiskemottaket Vikomar i Hustadvika kommune i Romsdal.

Skjermdump fra Facebook om arbeidsinnvandring og fiskerinæringen.

Skjermdump fra Facebook-kommentarer. – Utdannelsesnivået i Norge er høyt og jobbene i fiskeindustrien er det ikke så mange som trakter etter, sier Kristofer Reiten.

Etterlyser en annen tone i debattene

Reiten er i tillegg deleier i lakseslakteriet Vikenco på Aukra og sentral med oppbygginga av Europas største landanlegg for oppdrettslaks, Salmon Evolution. Han mener det er mye negative holdninger knyttet til sesongarbeiderne.

– Når man ser i kommentarfeltene og i debattene i media, så er det en nedrakking av dem som har jobbet lenge i samfunnet vårt. Det er en holdning om at dette er folk som har stjålet jobbene våre.

– De har reist fra familiene sine og jobber i Norge for vår verdiskapning. I 20 år så har de berget oss, men nå ser vi på dem som et problem, sier han.

Fiskeriministeren opprørt over hets

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Dessverre har vi sett flere tilfeller av hets og at folk rakker ned på dem som kommer. Det gjør meg opprørt, sier fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen fra Høyre.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Denne uka gikk fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ut og oppfordret bedriftene til å tilpasse seg koronapandemien og rekruttere norsk arbeidskraft. Reiten mener fiskeriministeren viser liten respekt for sesongarbeiderne, og syns debattklimaet må bli bedre.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre vil understreke at han er kjempetakknemlig for den jobben de utenlandske arbeidere gjør.

– Sjømatnæringen er helt avhengig av å få hjelp utenfra, og jeg er glad for at så mange kommer til Norge hvert år for å bidra. Nå er vi i en situasjon der det er vanskelig å hente folk utenfra. Derfor har jeg oppfordret næringen om lete etter arbeidskraft i Norge.

Han har sett flere tilfeller av hets og sier det gjør han opprørt.

– Hver enkelt som kommer fortjener å bli behandlet med respekt. Dette er ikke folk som kommer for å stjele jobbene våre, som noen påstår. Tvert imot bidrar de til at hjulene går rundt, sier Ingebrigtsen.

– Får lønn etter norsk tariff

Skjermdump fra Facebook-post om arbeidsinnvandring.

Flere kommentarer etter NRK-saken om de nye innreisereglene.

I bedriften Vikomar er det 60 faste ansatte, og siden 2004 har de hatt ansatte fra Litauen, Polen, Filippinene og Thailand, som er bosatt i Romsdalsregionen. 24 utenlandske arbeidere har sittet i karantene og er nå klar for silde- og makrellsesongen.

– De har lønn etter norsk tariff og reiser hjem mellom sesongene når de er permitterte.

Reiten mener det fremstilles som om sosial dumping er det normale i bransjen.

– Det er klart at sosial dumping er forferdelig, men jeg tror mesteparten jobber skikkelig. Det er opp til oss å oppføre oss skikkelig og ikke lage en hatkampanje i kommentarfeltene.

Skjermdump fra Facebook om arbeidsinnvandring.

Kommentarer på Facebook om arbeidsinnvandring.

Trendskifte

Ifølge daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag, Ole Morten Sorthe, er det er et problem at Norge er så avhengig av importert arbeidskraft.

– Fiskeindustrien er avhengig av det fordi det er vanskelig å rekruttere lokal arbeidskraft. En mulighet er å gjøre arbeidsplassene mer attraktive, og gjøre arbeidet i størst mulig grad over fra sesongarbeid til helårsarbeidsplasser, sier Sorthe.

Kristofer Reiten har likevel tro på mer lokal arbeidskraft i fremtiden. Han mener fiskeindustrien har fått en oppsving når det gjelder anseelse de siste to-tre årene.

– Det er et trendskifte, og vi håper at dette gjør at det er enklere for bransjen å få tak i lokale folk.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 26.02.2021
1 897
Smittede/uke
93
Innlagte
622
Døde
318 722
Vaksinerte