– På tide noen taler Ålesund sykehus sin sak

Fungerende ordfører i Ålesund, Geir Stenseth (Frp), vil at det nye fellessykehuset skal ligge nært Kristiansund.

Geir Stenseth

Fungerende ordfører i Ålesund, Geir Stenseth, håper et fellessykehus nært Kristiansund vil bidra til å skjerme tilbudet ved sykehuset i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er bestemt at det skal investeres minst fire milliarder kroner i et nytt felles akuttsykehus for hele Nordmøre og Romsdal, som skal stå ferdig innen 2021.
Kampen om hvor det nye fellessykehuset skal ligge, og hvilke funksjoner det skal ha, er i full gang.

På formannskapsmøte i Ålesund tirsdag fikk Geir Stenseth (Frp) med seg flertallet i formannskapet til å gå inn for en uttalelse om at de ønsker at et nytt fellessykehus skal ligge nært Kristiansund.

– Vi skal se dette i et perspektiv 15 år fremover, og da vil fylket se annerledes ut kommunikasjonsmessig. Så vi mener at et sykehus nord i fylket vil tjene Møre og Romsdal og innbyggerne best, sier Stenseth.

Vil ikke miste tilbud ved Ålesund sykehus

Han legger ikke skjul på at dette er et taktisk valg i forhold til sykehuset i Ålesund.

– Det har vi sagt før. Men når Møreaksen forhåpentligvis er på plass om ni år så er det under en time mellom Ålesund og Molde, og dersom vi har to likeverdige sykehus der, så kan de spise av hverandre.

Da frykter Stenseth at sykehustilbudet i fylket blir dårligere. Han vil heller ikke at Ålesund sykehus skal miste tilbud de har i dag, og da må noen tale Ålesund sykehus sin sak mener han.

–Nå har det lenge vært fokus kun på sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Volda. Men ingen har stått opp for sykehuset i Ålesund som ligger midt imellom og kan bli vingeklipt i alle retninger. Det er derfor på tide noen fokuserer på Ålesund sykehus, sier han.

17. desember skal Helse Møre og Romsdal gjøre sitt endelige styrevedtak om plassering av et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal før Helse Midt-Norge tar avgjørelsen dagen etter.