Etterlyser Arbeidstilsynet på storkontrollen i Romsdalen

Arbeidstilsynet får kritikk for å ikke ha vært med på storkontrollen av vogntog i Romsdalen nylig. Yrkestrafikkforbundet mener de burde brukt anledningen til å sjekke lønns- og arbeidsvilkårene for utenlandske sjåfører.

Storkontroll Romsdalen 150916

Flere kjøretøy som ble kontrollert i storkontrollen i Romsdalen, hadde farlig overlast.

Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Både vegvesenet, tollvesenet og politiet var på plass da rundt 2500 store biler nylig ble kontrollert i Romsdalen.

Og det gav fangst: to ble fratatt førerkortet fordi de var rusa, flere av vogntogene hadde farlig overlast, og det hele toppet seg da to polske sjåfører stakk av, etter å ha fått kjøreforbud.

Uloveleg trailer

Sjåføren av dette polske vogntoget, stakk av etter å ha blitt stansa i Romsdalen før helga. Politiet leter fremdeles etter mannen.

Foto: Statens vegvesen

Men Yrkestrafikkforbundet mener at Arbeidstilsynet glimret med sitt fravær.

– Arbeidstilsynet kunne kontrollert om de to sjåførene som fikk kjøreforbud, får de lønns- og arbeidsvilkårene de skal ha når de arbeider i Norge, sier kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen i Yrkestrafikkforbundet.

– Hvorfor engasjerer YTF seg i arbeidsforholdene for utenlandske sjåfører?

– Sosial dumping er ikke tolererbart, uavhengig av hvilken nasjonalitet man har. Kjører man i Norge på relativt fast basis skal man ha rett på norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at vi kan sikre en seriøs og levedyktig transportbransje, sier hun.

– Redde for å møte utlendinger med dårlige bremser

Ida Langdalen Kristiansen i Yrkestrafikkforbundet

Ida Langdalen Kristiansen er kommunikasjonsansvarlig i Yrkestrafikkforbundet.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Kristiansen sier sjåførene som er organisert i YTF er redde for å møte utenlandske kjøretøy med dårlige bremser og utslitte sjåfører som ikke følger reglene om kjøre- og hviletid.

Men er ikke det å dra alle over en kam?

– Selvfølgelig har ikke alle utenlandske sjåfører dårlige kjøretøy, men statistikken viser at de er overrepresentert i ulykker med dødelig utfall. Disse blir i mange tilfeller ikke tatt uten kontroller, sier hun.

Les også:

Prioriteringsspørsmål

Inger Marie Seth

Inger Marie Seth er tilsynsleder i Arbeidstilsynet.

Foto: Remi Sagen

Så vidt tilsynsleder Inger Marie Seth kjenner til, var ikke Arbeidstilsynet invitert til kontrollen. Hun sier at de har et tett samarbeid med vegvesenet, og jevnlig sjekker kjøre- og hviletidsbestemmelser, arbeidsvilkår og regler for kabotasje blant sjåførene.

– Det hadde klart vært en fordel å deltatt, men vi kjente ikke til kontrollen, så vidt jeg vet, sier hun.

Videre sier Seth at Arbeidstilsynet også har svært mange andre oppgaver, og at de ikke har ressurser til å stille på alle utekontroller. Hun sier likevel det er naturlig å diskutere dette med vegvesenet, slik at de kan bli med på neste storkontroll.

Politiet har foreløpig ikke funnet igjen de to polske sjåførene, og vet ikke hvor de er nå.