Etterforskar brannen

Politiet har sperra av den brannskadde lagerbygningen på Sjøholt inntil vidare.

Førebels er det uråd å seie noko om brannårsaka, og politiet startar truleg etterforsking på brannstaden i morgon. Brannen vart sløkt klokka 12.30