Et bedre lundeår enn fryktet på Runde

Etter en tøff start ser bestanden ut til å holde seg stabil gjennom sesongen.

Lundefugl på Runde

Lundefuglene på Runde lever hovedsakelig på mager torskefisk i år, selv om den egentlig foretrekker feitere fiskeslag.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

Bestanden av lundefugl i Norge har blitt mindre og mindre siden 1970-tallet, og den karakteristiske fuglen er oppført på rødlista over truede arter. På Røst i Lofoten går det mot det ellevte året på rad uten levedyktige kull.

Utviklingen har snudd

Lundeunge på Runde, 2017

Hvert lundepar får maks én unge i året. De klekkes tidlig i juni, og forlater redet i overgangen juli-august.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

På fuglefjellet Runde i Herøy kommune utenfor Ålesund ble det særlig vanskelig etter 2005. Da minket mattilgangen. Men de siste tre årene har noe skjedd, og bestanden har opplevd en svakt positiv vekst.

– I år har det har blitt klekket 0,45 – 0,5 unger per reir. For å opprettholde bestanden kreves en klekkerate på 0,4, forteller feltobservatør Ingvar Støyle Bringsvor.

Ingar Støyle Bringsvor med lundeunge

Feltobservatør Ingar Støyle Bringsvor har holdt øye med rundt femti lundereir på Runde denne sesongen.

Foto: Arild Hareide

Han har fulgt med på femti reir siden klekking i begynnelsen av juni.

Tidlig i sesongen så det dårlig ut. Færre par enn vanlig svermet for å komme seg inn i kolonien for å legge egg. Det kan skyldes en dårlig klekkesesong for tre, fire år siden – lundefuglen vender nemlig tilbake til kolonien først når de er kjønnsmodne og klare for å formere seg i treårsalderen.

Undervektige unger

Døde lundeunger på Runde

Noen lundeunger døde tidlig i sesongen, grunnet dårlig tilgang på mat.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

Etter årets klekking kom en periode med dårlig mattilgang. Noen unger døde tidlig. I et av reirene Bringsvor kontrollerte, var en ti dager gammel unge kun 60 gram. Den burde vært over 150.

– Akkurat den ungen gikk det bra med da mattilgangen tok seg opp. Den holdt seg akkurat i live, og nå er den feit og fin og snart klar for å forlate redet.

Lundeungene forlater redet i månedsskiftet juli-august.

Vil helst ha feit fisk

Lundefuglen er avhengig av fiskeyngel som mat til ungene, og den feite silda er foretrukken. Kommer det en sildestim forbi, er det god tilgang på mat. Når silda uteblir spiser lunden mager torskefisk som hyse, sei og torsk.

– Fuglene tar det som er mest energiøkonomisk, altså fisken det er tilgang på nær kolonien. Jo flere slag de har å velge mellom, jo mer har de å buffre på dersom et slag blir borte i løpet av sesongen, forteller Bringsvor, og legger til at feit fisk selvsagt er best.

Lundefugl på Runde, 2017

Lundefuglene kan fly 50–100 kilometer vekk fra kolonien for å finne mat.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor

Lundefugler får maks en unge i året, og er lite risikovillige. Er mattilgangen rundt kolonien dårlig, og foreldrene risikerer å ikke klare seg selv, kan de forlate ungen for heller å prøve på nytt neste år.