NRK Meny
Normal

Erik Solheims miljødrøm brast

Med brask og bram lanserte daværende miljøvernminister Erik Solheim BioWood som et stort miljøprosjekt. Pellets skulle erstatte kullkraft i Europas forurensende industri. Nå legges bedriften ned.

Biowood

Dette er BioWoods anlegg på Averøy. 40 ansatte mister arbeidet når anlegget legges ned.

Foto: Runar Tafjord / NRK

Styret i BioWood Norway vedtok i dag å legge ned pelletsproduksjonen på Averøy. Det er ikke funnet grunnlag for langsiktig lønnsom virksomhet, ifølge styret.

BioWood skulle produsere miljøvennlig pellets til den europeiske industrien. Men det har vært overkapasitet og lave priser i pelletsmarkedet. Anlegget på Averøya har også hatt tekniske problemer, og produksjonen har gått med tap.

40 ansatte mister arbeidet som følge av nedleggelsen.

Åpning BioWood

Slik ble BioWood presentert av daværende miljøvernminister Erik Solheim. Dette skulle bli et stort miljøprosjekt. Kullkraft skulle erstattes med pellets.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Bedriftsledelsen har gjennomført en prosess for å finne ut om det var mulig å få til videre drift i en eller annen form. Konklusjonen etter disse vurderingene var negativ.

– Det er styrets vurdering at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for lønnsomhet innen et rimelig tidsrom under dagens markedsforhold, sier styreleder i BioWood Norway, Johan Christian Hovland.

Anlegget blir solgt

Produksjonen av pellets stanser innen kort tid. Dette skjer når råvarene på området er brukt opp. Ferdigvarelageret skal bli solgt og anlegget skal stenges ned.

Nå skal det gjennomføres drøftinger med de ansatte om avvikling av ansettelsesforholdene.

– Vår ambisjon er å bidra så godt vi kan for gjøre omstillingen for den enkelte så god som mulig, sier Hovland.

Saken fortsetter under videoen.

Dei tilsette reagerer med fortviling over at dei 40 arbeidsplassane ved pelletsfabrikken på Averøy går tapt.
I går bestemtet styret for Biowood AS at drifta skal stanse 28. februar neste år.

De tillitsvalgt ei BioWood fortviler etter nedleggelsen.

Fortvilte ansatte

– Det ansatte reagerer med fortvilelse og oppgitthet. Vi så jo tegninga da vi fikk første beskjed for cirka akkurat én måned siden.

– Vi så veien det gikk, men nå har vi fått det bekreftet. Og det er ingen god beskjed, sier Ivar Bernt Hoel.

Han er tillitsvalgt i BioWood Norway. Den 27. februar 2013 står altså 40 personer uten arbeid.

– Hva tenker du om prosessen?

– Flere av det ansatte oppfatter avgjørelsen som forhåndsbestemt. Vi har kanskje ikke fått være med å bestemme så mye som vi kunne tenkt oss, mener Hoel.

Han sier den siste månedene har vært tung. Likevel sier han folk har lagt ned en kjempejobb.

– Jeg vil skryte av de ansatte. Folk har vist det de kan den siste månedene.

– Tøft marked

Grunnene er mange, men styreleder Hovland sier Europa er hovedgrunnen.

– Den direkte årsaken er først og fremst et vanskelig marked for pellets i Europa. Det skyldes både den økonomiske situasjonen og lave insentiv for bruk av bioenergi i kraftforsyning.

– Var det feil å starte opp i det hele tatt?

– Det er mange forutsetninger som har forandret seg etter hvert. I dag er det viktigste at vi gjør de rette tingene og håndterer de ansatte på en god måte, mener Hovland.

I slutten av februar er det altså stopp. Nå skal de siste ferdigvarene ut av lageret, før BioWood-anlegget blir preservert for bruk av andre.