Hopp til innhold

Er bekymret for at idretten har mistet viktige ildsjeler

Norsk idrett er helt avhengig av frivillige voksne for å skape et godt tilbud for barn og unge. Nå er Idrettsforbundet bekymret for at mange av disse har forsvunnet fra idretten under koronapandemien.

Laila heimen er sportslig leder i SK Rival.

Laila Heimen er sportslig leder og trener i SK Rival Håndball. Molde-klubben har 150 spillere.

Foto: SK Rival

Allerede i månedsskiftet mars-april startet sportsklubben Rival i Molde å lete etter håndballtrenere. Flere lag manglet trenere før sesongstart og situasjonen var akutt. Klubben kontaktet foreldregrupper, høgskole og idrettslinjer og etterlyste i sosiale medier. Likevel fikk de lite napp.

– Det har vært veldig vanskelig å finne trenere til årets sesong, sier sportslig leder Laila Heimen. Selv har hun i høst vært innom tre forskjellige lag som trener i tillegg til jobben som sportslig leder.

Laila Heimen

Laila Heimen er sportslig leder i SK Rival og håndballtrener. Hun håper flere vil stille opp som trenere og sier at de som er usikre på om de kan nok får tilbud om kursing og oppfølging.

Foto: Molde kommune

Problemstillingen er ikke ny. Det har vært vanskelig å få tak i trenere før også, spesielt etter hvert som spillerne går over i ungdomsidretten, men tradisjonen har vært at de har klart å få foreldre til å stille som trenere for de yngste. Men i år har de slitt.

– Det er verre enn det har vært, sier Heimen.

I klubbledelsen har de diskutert om det kan ha sammenheng med koronapandemien. Heimen understreker at de voksne stiller opp på dugnad og på enkeltarrangementer, men de sliter med å få foreldre og andre voksne til å forplikte seg til å ta et treneransvar to ganger i uka.

– Det blir bare spekulasjoner, men det kan være at det ble behagelig å ha mindre å gjøre, sier Heimen.

Redd voksne også har falt fra

I sommer kom det oppsiktsvekkende tall fra Norges idrettsforbund. I 2020 forsvant så mange som 185.000 medlemmer. Derfor har forbundet den siste tiden hatt stort fokus på kampanjen «Tilbake til idretten» som skal få de som fortsatt er medlemmer i idretten til å fortsette, i tillegg til å rekruttere nye.

Elin Horn, som er leder av prosjektet, sier at de har hatt stort fokus på barn og unge under kampanjen, men hun er også bekymret for at de har mistet mange voksne frivillige.

Elin Horn

Elin Horn er rådgiver for breddeidrett i Norges idrettsforbund og leder av Prosjektet «Tilbake til idretten».

Foto: Norges Idrettsforbund

– En ting er at vi har mistet utøvere, men det er all grunn til å tro at vi har mistet noen frivillige på veien som kanskje har gjort andre ting under pandemien, som de kan ha likt, og ramlet litt utav den frivillige aktiviteten de var en del av før pandemien inntraff. Det er ekstremt viktig for norsk idrett å få de frivillige som er blitt borte under pandemien tilbake.

– Den største utfordringa er å få de voksne tilbake

I Møre og Romsdal har idrettskretsen fått mange tilbakemeldinger om at det er stort frafall blant de frivillige. Organisasjonssjef Roar Lervik er redd den største utfordringa blir å få de voksne tilbake igjen til idretten.

Roar Lervik, organisasjonssjef, Møre og Romsdal idrettskrets.

Organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets, Roar Lervik, sier at de er helt avhengige av frivillige som trenere og lagledere for uten dem får ikke barn og unge et godt tilbud.

Foto: Roar Strøm / NRK

Klubbene oppgir at de mangler alt fra trenere, til styremedlemmer og parkeringsvakter.

Pandemien førte til ekstraarbeid rundt smittevern. Det ble ikke bedre av at arrangementer gjerne ble avlyst eller flyttet slik at jobben måtte gjøres om igjen.

– Vi hører at veldig mange av de voksne, foreldrene, gikk litt lei, sier Lervik.

Blir større slitasje

I Molde kan Laila Heimen skjønne at det var behagelig for foreldre at tempoet kanskje ble litt lavere under pandemien. Hun kjente selv at det var godt. Nå er hun bekymret for belastningen på dem som er igjen.

– Det kommer ikke til å gå i lengden. Vi brenner lyset i begge ender, sier Heimen som har snakket med flere klubber i byen som sliter med at det er de samme ildsjelene som går igjen og fyller flere roller i klubbene.

Laila Heimen på benken til SK Rival under Tafjord Cup i høst.

Laila Heimen er redd lagene og klubbene i siste konsekvens dør ut dersom det ikke blir lettere å rekruttere trenere.

Foto: SK RIVAL

Helt avhengig av de frivillige

Horn i idrettsforbundet vil gjerne rose de frivillige som har stått på i den krevende situasjonen under pandemien. Samtidig håper både forbundet og idrettskretsen lokalt, at de voksne frivillige kommer tilbake og ikke blir borte for godt. I tillegg håper de på å rekruttere nye frivillige som vil være med og bidra inn i fremtiden.

– Det er norsk idrett helt avhengig av, sier Horn.