NRK Meny
Normal

Enstemmig utsetting av bypakken

De folkevalgte i formannskapet i Ålesund ville ikke behandle det nye forslaget om bypakke i dag. Saken er utsatt til 3.desember.

Formannskapet i Ålesund

Formannskapsmøtet i Ålesund brukte ikke lang tid på å bestemme seg for å utsette behandlingen av bypakken for Ålesund.

Foto: Frode Berg / NRK

På møtet i formannskapet la både flertallskoalisjonen og opposisjonen fram forslag om å utsette den, og dette ble også resultatet.

Ved å utsette saken, får også de faste utvalgene i kommunen uttale seg i den svært så omstridte saken i Ålesund.

Holde tidsplanen

Formannskapetsmøtet startet klokken 13, og rådmann Astrid Eidsvik la i starten av møtet fram administrasjonens syn om hvorfor det hastet med å få gjort et vedtak om bypakken.

– Det er viktig å holde tidsplanen til tross for at samferdselsministeren har sagt til Sunnmørsposten at pengene til Lerstadvegen er trygge. Det er helt vesentlig å få saken inn til behandling av Stortinget våren 2017, sa Eidsvik mellom annet.

Hun viste også til at Vegvesenet har påpekt at vedtaket måtte komme i dagens møte.

Tilskuere på Ålesund formannskap

Under behandlingen av planene om bypakke for Ålesund, var flere demonstranter møtt fram. Plakatene talte sitt tydlige språk.

Foto: Frode Berg / NRK

Stortingsvalget høsten 2017 ble også en del av argumentasjonen fra administrasjonen.

– Hvis vi ikke handler raskt kommer ikke saken til å bli behandlet i Stortinget før våren 2018.

Planen er nå at bompengesøknaden skal behandles i Vegdirektoratet i desember eller januar 2016, med endelig lokalpolitisk behandling i mars 2016.

Vegen videre

Saken om hvordan Ålesund skal løse framtidens trafikkutfordringer, må også opp til behandling av fylkestinget til møtet i april. Neste møtet i fylkestinget er ikke før i juni. De folkevalgte ble orientert om at en så sein behandling vil gi problem med videre tidsplan.

– Det er mange bompengesaker under oppseiling over hele landet. Mange ønsker samme behandlingstidspunkt i Stortinget som bypakken til Ålesund, altså våren 2017, sa rådmannen.