Enklara å reise til Ålesund

Senterparti-ordførar Geir Inge Lien meiner Vestnes bør velje Ålesund sjukehus som sitt akuttsjukehus i framtida. Bakgrunnen er signal frå pasientar som synest det blir ei enklare reise enn til Molde. Legevaktsamarbeid med Sunnmøre er ei anna årsak til at Lien tar til orde for at Vestnes bør droppe det nye sjukehuset i Molde.

Vestnes
Foto: Trond Vestre / NRK