Endrer ikke trusselbildet i fylket

Møre og Romsdal politidistrikt skriver i en pressemelding at det ikke er noe som tyder på at terroraksjonen i Nice har noen betydning for det norske trusselbildet.

– Derfor blir det ikke satt i verk nye tiltak med tanke på å høyne beredskapen i Møre og Romsdal så langt, sier konstituert politimester Arnestein Nilssen i Møre og Romsdal politidstrikt.