Enda en bomkamp i bystyret

Torsdag ettermiddag skal bystyret i Ålesund behandle saken om bompenger. Onsdag kveld var det flere møter mellom ulike partigrupper i Ålesund, uten at det ble enighet om et kompromiss.

Bystyremøte 031215

Her blir det knapt flertall for bypakken i desember 2015. Nå kommer saken opp på nytt i bystyret i Ålesund.

Foto: Frode Berg / NRK

Sist bompengesaken var oppe i bystyret endte avstemmingen med knappest mulig flertall. Vedtaket ble gjort med 25 mot 24 stemmer. Nå kommer saken opp for fjerde gang etter tilbakemeldinger både fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Sammensetningen av bystyret er uforandret, og derfor kan bompengeflertallet også bli omtrent det samme som sist. Ordføreren håper likevel på bedre oppslutning denne gangen.

– Det er viktig at en så stor sak har god forankring i bystyret. Vi jobber derfor for å få til større enighet. Resultatet av dette arbeidet får vi ikke vite noe om før etter avstemningen i bystyret i kveld, sier ordfører Eva Vinje Aurdal fra Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste og Høgre møttes onsdag kveld. Sindre Nakken (Ap) sier at de ikke vet hva som kommer ut av møtet før torsdag formiddag.

– De enkelte gruppene må gå gjennom og diskutere, så ser vi om vi blir enige i formiddag, sier Nakken.

Bompengar er lite populært blant bilistane i Ålesund. Men Ålesundspakka skal revolusjonere trafikken i byen.

Kamp om hvor bommene skal stå

Hele bypakken er et stort samferdselsprosjekt som tidligere er prisberegnet til nesten tre milliarder kroner. Da skal det komme på plass både miljøtiltak og utbygging av vegnettet for biler, busser, syklister og fotgjengere.

En del av finansieringen skal sikres med bompenger og det er dette som skaper strid i de ulike bydelene og mellom partigruppene i bystyret. Planen er å opprette tre såkalte bomsnitt. Det mest omstridte skal nå etter planen ligge øst for Ysteneset og i området Volsdalen-Klipra. Tidligere var det plassert i sentrum.

Ingen skal behøve å betale mer enn 1000 kroner måneden i bompenger. Det vedtok formannskapet i Ålesund da de behandlet den såkalte Bypakken i ettermiddag.
Nå sendes saken til ny behandling i bystyret.

Bydelsutvalgene protesterer

Dette er urettferdig mener Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg. Lederen for bydelsutvalget, Jan Ola Ellingvåg reagerer sterkt på rådmannens forslag til plassering av bomsnittene.

– Vi opplever at vår bydel må ta en stor del av regninga for noe som skal komme hele byen til gode. Bydelen blir kvalt i begge ender, sier Ellingvåg.

Flertallet bestemmer

Flertallet i formannskapet med Arbeiderpartiet i spissen sluttet seg til rådmannens forslag da saken var oppe 24. januar. Høyre, Fremskrittspartiet, Ålesundslista og uavhengig representant Kirsti Dale stemte mot. Igjen knappest mulig flertall med 7 mot 6 stemmer.

Steile fronter og små marginer har preget bompengekampen i Ålesund over flere år. Spørsmålet er om dette endrer seg i kveld når saken skal opp i bystyret for fjerde gang. Kampen står om bompenger på maksimalt 960 kroner i måneden for dem som satser på passeringsbrikker.

Fra formannskapsmøtet på Rådhuset i Ålesund. Demonstranter med plakatprotest mot bompenger på Hellebroa. Kart som viser tre bompengesnitt i bypakken

Åpent orienteringsmøte

Ålesund kommune inviterer til åpent orienteringsmøte om bypakken og utbedring av tunneler den 6. februar. Da skal vedtaket i kommunestyret være klart.

I løpet av våren vedtar Stortinget Nasjonal Transportplan (NTP). Da blir statens andel av bypakken fastsatt. Høsten 2018 ligger det an til bompengevedtak i Stortinget.