Storkommune på Nordre Sunnmøre: Bare Vestnes hopper av nå

Nesten alle kommunene vil være med videre i arbeidet med å utrede en storkommune på Nordre Sunnmøre.

Laster kart, vennligst vent...

Vestnes er den eneste kommunen som ikke vil være med på å utrede en storkommune på Nordre Sunnmøre.

Av 12 kommuner som har vært aktuelle, er det bare Vestnes som har sagt nei.

Ordføreren i Haram, Bjørn Sandnes (H), tok initiativet. Han er godt fornøyd med den foreløpige responsen.

– Dette synes jeg er veldig positivt. Det er egentlig mer enn forventet, sier Bjørn Sandnes.

Mest mulig fakta

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), har ikke lagt skjul på at han er skeptisk til å være med i en storkommune som strekker seg helt til Ålesund. Men en utredning er helt greit.

Jan Ove Tryggestad

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), mener det kan være positivt med en utredning.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi er opptatt av å få mest mulig fakta på bordet før vi fatter en endelig beslutning. Så dette handler om å høste mer kunnskap og ikke minst ha et grunnlag for å kunne vurdere det opp mot andre alternativ, sier Jan Ove Tryggestad.

– Men er det en lang veg fra det å være med på en utredning til å gå inn i en slik storkommune?

– Ja, det vil jeg tro, både mentalt for folk i Stranda, men også realitetene må på plass når det gjelder styringsform, økonomi og en rekke andre ting så det er langt opp og fram, sier Tryggestad.

Grovskisse til sommeren

Bjørn Sandnes

Ordføreren i Haram, Bjørn Sandnes (H), er godt fornøyd med at nesten alle kommunene vil være med å utrede en storkommune på Nordre Sunnmøre

Foto: Trond Vestre

Da kommunene møttes i Brattvåg i januar ble det satt en frist til sommerferien. Men ordføreren i Haram, Bjørn Sandnes (H), tror ikke det er mulig å komme i havn før sommerferien.

– Alt kan ikke være avklart til sommerferien. Det er en grovskisse som kan være avklart til da og så må vi dykke dypere ned i materien. Vi kommer til et vegskille til sommerferien for dem som da ser at dette er aktuelt å være med på videre og da håper vi er tilstrekkelig mange kommuner til å gjøre den jobben, sier Sandnes.

– Må det være et visst antall kommer med for at dette skal være liv laget?

– Ja, det må nok være en visst størrelse. Det har flere gitt uttrykk for, både Sula og Giske, og det gjelder nok også Haram, sier Sandnes.