En felles cruisestrategi for Vestlandet: – Vi må ha hånda på rattet

Vestlandsfylkene vil ha hånda på rattet når de nå samler seg om å få på plass en felles cruisestrategi.

Geiranger

Geiranger og andre profilerte turiststeder må være forberedt på en krafftig økning i cruisetrafikken i årene som kommer.

Foto: Lena Høyberg / NRK

I går diskuterte Vestlandsrådet vegen videre. Trond Amland som har ledet dette arbeidet, mener det er behov for en felles strategi.

Vestlandsrådet

Vestlandsrådet var samlet i Molde torsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det har vært veldig mye at folk har sittet på hver sin tue og i hver sin fjord. Vi ser for oss at cruisetrafikken til Vestlandet vil øke kraftig de neste årene. Det må vi være forberedt på, og da må vi ha en helhetlig plan for hvordan vi skal ta i mot denne trafikken.

Kraftig vekst

Vestlandet har nærmere 70 prosent av all cruisetrafikken i landet, og det er en trafikk i kraftig vekst. Og når de store cruiseskipene seiler inn har de gjerne med seg turister med god kjøpekraft.

Spørsmålet er hvor mye penger de legger igjen på land. Når vestlandsfylkene nå skal samle seg om en felles cruisestrategi bør målet være å øke den økonomiske gevinsten, mener Trond Amland.

Tjene penger

Trond Amland

Trond Amland har stått bak arbeidet med å utvikle en felles cruisestrategi for Vestlandet

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi driver med cruise fordi næringen skal tjene penger, og i dag er det et potensiale for at flere bedrifter kan tjene mer penger. Vi må finne måter å gjøre dette på gjennom nye produkter og at flere kan komme inn å levere. I tillegg må vi gjøre noe med dette med snuhavn. VI må få flere cruiseskip til å starte og avslutte cruisene i Norge.

– I dag starter de fleste cruiseskipene cruiset sitt i Tyskland eller England. Dersom de isteden begynner cruiset i Norge så vil passasjerene reise til en norsk havn og så vil de bli i byen eller på stedet før de starter cruiset, og de blir kanskje i land før de drar hjem igjen. Da vil de legge igjen mer penger, sier Trond Amland.

Strategier

Den lille turistbygda Geiranger er ett av de mest ettertraktede turistmålene. Vi spør ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), om han mener det blir lagt igjen for lite penger på land.

Jan Ove Tryggestad

Jan Ove Tryggestad (Sp) er ordfører i Stranda.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det kan vi nok sikkert svare ja på her og nå. Dersom cruisenæringa skal vokse i årene som kommer så er det viktig at vi får tak i litt av de pengene som ligger i næringa til å styrke landsiden. Først og fremst er det viktig at vi går sammen på Vestlandet og at vi utvikler strategier som er forankret i kommunene også får vi se om det er vilje sentralt til å innføre for eksempel en form for prising av det som skjer på landsiden, sier Jan Ove Tryggestad.

Utfordringer

Men det er også en annen stor utfordring når vestlandsfylkene skal utarbeide en felles cruisestrategi. Det handler om drivstoff og miljøkonsekvenser. Ordføreren i reiselivskommunen Aurland, Noralv Distad (H), mener det finnes løsninger.

Noralv Distad

Noralv Distad (H) er ordfører i Aurland.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Det er mulig å gi rabatter til de som er mer miljøvennlige enn andre. Det blir gjort i Flåm og kan stimulere til miljøvennlige løsninger. Det andre er jo dette med landstrøm. Det er vanskelig å gjennomføre fordi det er store investeringer. Vi har inn en søknad hos Enova for å få finansiert et landstrømanlegg, og nå skal vi til Hamburg for å se hvordan de har løst det der. Dette er noe vi må jobbe videre med, sier Noralv Distad.