Én av fem lærere mangler pedagogisk kompetanse

Ny rapport fra SSB viser at hver femte lærer ved videregående skoler mangler pedagogisk kompetanse. – Altfor dårlig, mener fylkesutdanningssjef.

Studenter illustrasjon

Skoler må ofte prioritere fagkompetanse fremfor pedagogisk ansettelse.

Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

De siste årene har det blitt innført nye krav til læreres utdanning og
kompetanse. Statistisk sentralbyrå har kombinert data fra norsk utdanningsdatabase med sysselsettingsdata for å kartlegge kompetansen til lærere i videregående skoler i skoleåret 2016–2017.

Møre og Romsdal er dårligst

Rapporten viser blant annet at 18,1 prosent av lærere ved de videregående skolene i Norge mangler formell pedagogisk utdanning. Det tilsvarer hver femte lærer. Møre og Romsdal er fylket som kommer dårligst ut i statistikken. Fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal, Erik Brekken, sier det er en situasjon de ikke ønsker å være i.

– Skolene må ofte prioritere å ansette lærere som har kompetanse innenfor faget fremfor de som har pedagogisk kompetanse. Jeg tror det er en del av det markedet vi har – Dessverre, sier Brekken.

Erik Brekken

Fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal Erik Brekken synes ikke tallene for fylket er gode nok og sier de fremover vil ha sterkt fokus på bedre dem.

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Lærere vil teste yrket

Den største andelen av lærerne som mangler formell pedagogisk kompetanse, er unge lærere. Fylkesutdanningssjefen tror mange unge vil teste læreryrket før de eventuelt supplerer lærerutdanningen sin med pedagogikk.

– Det er helt klart en utfordring for oss statlig og fylkeskommunalt å gjøre læreryrket attraktivt nok til at de som utdanner seg får lyst til å ta pedagogikk før de kommer inn i skolen, forklarer Brekken

Saken fortsetter under bildet

Andel lærere med pedagogisk kompetanse etter fylke

Møre og Romsdal er fylket som kommer dårligst ut i statistikken. 23,6 prosent av lærerne mangler pedagogisk kompetanse, noe som tilsvarer nært hver fjerde lærer. Nordland troner øverst med kun 15 prosent uten.

Foto: SSB

Samtidig er det vanligere blant de yngre lærerne å ha lang høyere utdanning, altså utdanning på masternivå eller tilsvarende. Brekken tror ikke lengre utdanning kan erstatte manglende pedagogisk kompetanse.

– Forståelse for elevenes læring er veldig viktig for et godt læringsmiljø, så lengre utdanning kan nok ikke veie opp for mangel på det pedagogiske, sier Brekken.

Strengere krav

Kravene til pedagogisk kompetanse ved videregående skoler i Norge har blitt strammet inn de siste årene. Kravene gjelder i hovedsak ved fast ansettelse og per i dag har nesten 30 prosent av lærere en deltidsstilling. Ved fast ansettelse i Møre og Romsdal fylkeskommune kreves det at lærere uten pedagogisk utdannelse påbegynner dette i løpet av relativt kort tid.

– Årlig har vi rundt 100 lærere i fylket som tar pedagogikk parallelt med å være i jobb hos oss, sier Brekken.

Mange av lærerne som mangler formell pedagogisk kompetanse, var i gang med en pedagogisk utdanning høsten 2016. Dette gjaldt nær 25 prosent av lærerne uten fullført høyere utdanning og 18 prosent av dem som har fullført høyere utdanning uten pedagogikk.

– På landsbasis scorer vi veldig godt på trivsel og elevene våre svarer at de er veldig fornøyd med lærerne sine. Men at den formelle kompetansen er god nok er veldig viktig for oss og vi vil jobbe veldig fokusert mot å hevde oss nasjonalt der også, sier Brekken.