Elver tømmes for rømt oppdrettslaks

Det skal fiskes ut rømt oppdretslaks fra Ørstadelva, Oselva og Surna, melder stiftelsen OURO.

Laksefisker i Surna

Surna er en av elvene som skal tømmes for rømt oppdrettsfisk for å redusere risikoen for genetisk påvirkning.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

37 elver i Norge skal fiskes tomme for rømt oppdrettslaks i løpet av høsten. Blant dem er tre i Møre og Romsdal.

Elvene Ørstadelva, Oselva og Surna er elvene som skal renskes for oppdrettslaks, det melder stiftelsen OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk).

Tilsammen skal 37 elver i Norge gjennomgå utfisking av rømt oppdrettslaks, for å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville bestander av laksefisk.

Styret i OURO vedtar årlig, med utgangspunkt i resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet, i hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak.

Stiftelsen tar sikte på å igangsette utfisking i september med de leverandørene som det inngås kontrakt med.