Ellingsøytunnelen stengt

Tunnelen mellom Ålesund og Ellingsøya blir stengt på grunn av at en bil i tunnelen har fått motorstans.

Bilen står i svingen opp til utkjøringen ved Kverve på Ellingsøya.