Ellingsøytunnelen stenges

Motorstans for et kjøretøy i Ellingsøytunnelen gjør at tunnelen blir stengt nå. Det er politiet som melder dette.