Ellingsøytunnelen opna igjen

Bilen som fekk motorstans i Ellingsøytunnelen er fjerna frå vegen, og tunnelen vert straks opna.

Politiet melder at det er bestilt bergingsbil slik at bilen kan tauast ut av tunnelen.