Eldrerådet i Molde advarer kommunen

Eldrerådet i Molde advarer mot at kommunen bare bygger ut bofellesskap med heldøgns omsorg. Leder Arild Gunnar Vikhagen sier til Romsdals Budstikke (krever innlogging) at det mener kommunen trenger langt flere sykehjemsplasser når eldrebølgen kommer for fullt om 7-8 år. Ifølge Vikhagen kan kommunen komme til å trenge minst 46 nye sykehjemsplasser frem til da.