Naboer fikk milliongjeld etter kommunens tabbe

Kommunen solgte leiligheter til eldre og lovet dem egne helsearbeidere. To år seinere er ingen helsearbeiderne ansatt og beboerne sitter plutselig igjen med et ekstra lån på 9 millioner kroner.

Beboerne i Skolegata 12 sitter med milliongjeld etter kommunens bommert.

Elisabeth Solli, Inger Lossius, Turid Hjulstad og de 20 andre andelseierne sitter igjen med et lån på 9 millioner kroner etter at Kristiansund kommune bommet på skatteetatens regelverk.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Skolegata 12 borettslag skulle være fremtidens eldreomsorg.

Kristiansund kommune bygde leiligheter og solgte dem videre til eldre som trengte ekstra hjelp. I et kontor i første etasje skulle helsearbeidere holde til.Men slik ble det ikke for Turid Hjulstad og de 22 andre andelseierne.

Turid Hjulstad er en av beboerne i Skolegata 12 borettslag.

Turid Hjulstad venter fortsatt på muligheten til å få mannen sin hjem på besøk i leiligheten.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Mannen min har aldri sett leiligheten, og jeg har bodd her i snart to år. Han bor på sykehjem, men jeg hadde jo håpet å kunne ta han hjem på besøk, sier Hjulstad.

Uten helsearbeidere på plass i bygget tør hun ikke ha mannen hjemme. Men den utryggheten kommer bare i tillegg til den store økonomiske usikkerheten mange av de eldre kjenner på.

For de har arvet en milliongjeld av kommunen.

Feilskjæret

Mens boligene var under bygging og fortsatt eid av kommunen, tok de opp et lån på 9 millioner kroner for å lage en utleiedel i borettslaget. Frivillighetssentralen trengte nye lokaler og ble plassert der.

Lånet skulle ikke de eldre tenke på. Rentene skulle dekkes med leieinntekter fra Frivillighetssentralen. Og nedbetalingen av lånet skulle gjøres med penger fra staten.

Det var i alle fall det som ble sagt til de eldre da borettslaget ble solgt fra kommunen til andelseierne.

Camilla Betten Solbakken

Camilla Betten Solbakken er i dag advokat og innleid styreleder for borettslaget. Hun var tidligere ansatt i Kristiansund kommune og har fulgt prosjektet fra starten.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Per i dag har vi ikke mottatt en eneste krone av pengene fra staten, sier styreleder for Skolegata 12 borettslag, Camilla Betten Solbakken.

Pengene kommunen hadde regnet med å få tilbake fra staten, vil ikke bli utbetalt. For det finnes et ufravikelig krav: boligen må ha døgnbemanning av helsepersonell.

– Vi var kanskje litt naive da vi tenkte vi kunne få tilbake de 9 millionene gjennom tilbakebetalt merverdiavgift, sier kommunalsjef i Kristiansund kommune, Siv Iren Stormo Andersson. Kommunen trodde at kravene var litt «rundere» enn det som var realiteten.

Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson

Gjelden har også skapt hodebry for kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ikke aktuelt å bemanne etter kravet

Å sette inn døgnbemanning i borettslaget er ikke aktuelt for kommunen.

– De oppgir som grunn at beboerne er for friske til at de kan bemanne basen 24 timer i døgnet, sier Solbakken og presiserer at det var kommunen selv som valgte ut samtlige kjøpere av omsorgsleilighetene.

Hvem skal betale?

– Det er jo helt forferdelig, for pengene må jo betales tilbake, sier Inger Lossius. Hun er beboerrepresentant i styret i borettslaget og en av de som er bekymret for milliongjelden de sitter med.

Skolegata 12 borettslag

Skolegata 12 borettslag ble opprettet av kommunen og Kristiansund boligbyggelag. Da omsorgsleilighetene sto ferdige, ble de solgt til eldre med behov for hjelp.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det har i snart to år vært en diskusjon mellom styret og kommunen for å finne en løsning på problemet. Så langt uten at man har klart det. Kommunalsjef Andersson mener likevel at de kan komme frem til noe som sikrer at beboerne ikke blir sittende igjen med gjelda.

– Vi skal strekke oss langt for å rydde opp i dette og utreder flere muligheter. En mulighet kan være at kommunen overtar gjelden på 9 millioner kroner, sier Andersson som håper å komme til en løsning i løpet av året. Kommunen har også klaget på avslaget.

Turid Hjulstad tørker av kaffebordet i fellesstua. De har trimmet og drukket kaffe der i formiddag. Og selvsagt pratet om hele situasjonen som de har havnet i.

– Vi blir hele tiden lovet en løsning - snart. Men vi har vært tålmodige nok nå. Det har gått to år.