Elbil-lading ut fra parkeringskjellerne

Lading av elbil stanses inne i parkeringsanleggene til kjøpesenterkjeden AMFI. AMFI har nesten 80 kjøpesentre over hele landet.

Anne Mari Rødal Kleppe, senterleder AMFI Moa

Senterleder Anne Mari Rødal Kleppe i AMFI Moa fjerner elbil-laderne i parkeringskjelleren og erstatter dem med utvendige ladere.

Foto: Frode Berg / NRK

AMFI-ledelsen frykter at slukningsarbeidet kan bli vanskelig dersom det oppstår brann inne i et parkeringsanlegg, og lover at kundene i stedet får tilbud om ladestasjoner på parkeringsplasser ute.

Det er ikke første gang det er diskusjon om elbiler og brannfare: Elbiler får ikke lade i nytt parkeringsanlegg

– Parkeringskjellere ikke sikre nok

Debatten om lading av elbil midt inne i store parkeringsanlegg har pågått lenge. I en rapport fra SP Fire Research AS er konklusjonen at dagens parkeringskjellere ikke er sikre nok når det gjelder ventilasjon, slukkesystemer, evakueringsmuligheter og redningsinnsats. Dette gjelder uavhengig av type drivstoff.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har bestilt rapporten sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), DSB finner ingen grunn til å fraråde lading av elbil i parkeringskjellere som er tilrettelagt for dette, men anbefaler at ladeplassene plasseres så nær utgangen som mulig for å lette slukningsarbeidet dersom det oppstår brann. DSB påpeker at DiBK som bygningsmyndighet kan ha flere føringer.

– Ikke grunnlag for brannfrykt

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen mener det ikke er grunnlag for å frykte brann i forbindelse med lading av elbil i et moderne parkeringsanlegg.

– Det er ikke grunnlag for å frykte brann i forbindelse med lading av elbil

Christina Bu, Elbilforeningen

– Jeg kjenner ingen eksempler på at det har oppstått brann i en elbil som har stått til lading inne i et slikt anlegg, sier Christina Bu.

AMFI satser ute

Kjøpesenteret på Moa i Ålesund har allerede avsluttet tilbudet om lading innendørs. Senterleder Anne Mari Rødal Kleppe sier at de nå satser på ladestasjoner utenfor senteret. Før sommeren regner hun med å ha på plass tolv slike stasjoner.

Drifts- og vedlikeholdssjef i AMFI, Kjetil Moen, legger vekt på at kjøpesentrene må etablere et godt ladetilbud til elbil-eiere over hele landet så snart som mulig.

Dette er et tilbud vi i AMFI må ha til kundene våre.

Drifts- og vedlikeholdssjef i AMFI, Kjetil Moen

– Ladere skal være på plass før sommeren. Vi får allerede mange spørsmål om dette. Elbil-salget øker kraftig, så dette er et tilbud vi i AMFI må ha til kundene våre, sier Moen.

Han er likevel klar på at sikkerheten må komme først, derfor satses det nå i første rekke på utvendig lading.

NRK anbefaler

Siste video/lyd

I Ørskog er det blanda reaksjoner på at Sylvi Listhaug skal representere Møre og Romsdal. Men Framstegspartiet kan ha løyst ein viktig kabal når Listhaug tek over andreplassen til neste års stortingsval.
På Harøya er interessa for bogeskyting uvanleg stor. Klubben på øya utanfor Molde har henta heim fleire medaljar i NM, og no reiser ei av dei ivrigaste til EM.
Europas beste kvinnelege fotballspelar kjem frå Sunndal og heiter Ada Stolsmo Hegerberg. Det fekk heile verda vite på UEFA si kåring i går kveld. Men i Sunndal har dei visst det lenge - at Ada er best.