Her ruller kronene inn for sildefiskerne

HJØRUNGAVÅG (NRK): Godt betalende sushi-spisere gjør at fiskerne håver inn penger. På ett år har verdien på silderogn firedoblet seg.

Hepsøhav på sildefiske ved Buagrunnen tirsdag 18.februar.

Hepsøhav fikk 650 tonn sild på ett kast og ga vekk fisk til flere andre båter. Her er båten på fiske ute på Buagrunnen denne uka.

Foto: Ivar Gustad

Trygve Stener Hepsø

Trygve Stener Hepsø er skipper om bord i Hepsøhav.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Sju båter ligger i kø for å levere sild hos Pelagia Liavåg i Hjørungavågen i Hareid. Om bord på «Hepsøhav» er skipper Trygve Stener Hepsø som er i ferd med å losse 335 tonn sild. Han og mannskapet har fulgt silda nedover kysten til Buagrunnen på Mørekysten. Hvert år kommer silda hit for å gyte og fisket har de siste dagene vært godt.

– Det er et lite Klondyke nå, sier Hepsø.

For fiskerne tikker kronene inn mens kilo etter kilo pumpes inn til anlegget. Hepsø har fått mer enn seks kroner for kiloen og anslår at det er ca. to kroner mer enn han fikk i fjor. Han mener silderogna gjør utslag på prisen.

– Da får vi bedre pris, og det er litt etterspørsel, sier Hepsø.

Det er 40-50 gram moden rogn i ei sild.

Hver sild har nå ca. 40–50 gram moden rogn i seg. Denne rogna er det nå om å gjøre å få fisket opp før silda gyter. For da er det ikke mer rogn å hente.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Bruker hele silda

For silderogna er bedre business enn sildefileten, forteller daglig leder ved Pelagia Liavåg, Rune Hoddevik. Han har det travelt. Telefonen står ikke stille. Januar, februar og begynnelsen av mars er den travleste tida på året for anlegget.

Det viser seg at silderognen er ganske populær, og at det er et sug i markedet, sier Hoddevik.

Anlegget i Hjørungavåg i Hareid er ett av fem anlegg langs kysten som driver med rognproduksjon. Nesten all silderognen blir sendt til Asia, der den brukes i sushi.

Rune Hoddevik ser utover produksjonslokalet ved Pelagia Liavåg i Hjørungavåg.

Rune Hoddevik, daglig leder ved Pelagia Liavåg, overser produksjonen. Etter at silda blir pumpet opp av båtene blir den sortert etter vekt til enten filetering eller rundsild. Fra den fileterte silda blir rogna tatt ut.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Verdien er firedoblet

Roald Oen

Roald Oen er seniorrådgiver i Norges Sildesalgslag. Han sier at prisen på silderogna kan bli påvirket dersom det skulle det bli en åpning av et loddefiske ved Island i vinter.

Foto: Norges Sildesalgslag /

Roald Oen i Norges Sildesalgslag sier at eksportverdien av sildeprodukter i 2019 var på nesten 3,2 milliarder kroner. Av dette utgjorde silderogna fem prosent, noe som var rekordstort. Eksportverdien på silderogn har mer enn firedoblet seg på ett år.

Det er den modne rogna som konsumeres. Den umodne blir helst brukt industrielt, blant annet til medisinske og kosmetiske formål. Da er prisen lavere.

Haster å få fisket silda før den gyter

På fiskefeltet utenfor Romsdalskysten handler det om å få opp mest mulig fisk for gytinga starter. Da er det nemlig ikke mer rogn å hente.

Hvor lang tid det tar vet de ikke sikkert. Ved fiskemottaket velger de å være optimistiske og håper det vil vare til ut i mars.

– Jeg håper dette er det første innsiget av sild, og at det vil komme nye rekrutter etter hvert nedover, som kan få sesongen til å vare litt lenger, sier Rune Hoddevik.

Rogna på silda sjekkes for å se hvordan kvaliteten er.

De følger nøye med på kvaliteten på rogna. Mesteparten av rogna her er 95–96 prosent moden. Rogna har god pris allerede fra den er 22 prosent moden.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK