Eksplosjonsfaren er over

Det er ikkje lenger fare for eksplosjon i tankbilen som velta i Aure. Evakuering av naboane er dermed over. Arbeidet med å tømme tankbilen held fram og vegen er framleis sperra, opplyser politiet.