Eksplosjon i narko-saker på Nordmøre

42 prosent flere narkosaker i 2013 var bare ett av momentene da politiet i Nordmøre og Romsdal politidistrikt la frem sin årsstatistikk mandag ettermiddag.

Pressekonferanse molde

Politimester Arnstein Nilssen la frem politiet på Nordmøre sin statistikk mandag ettermiddag.

Foto: Erik Hattrem / NRK

Forrige uke la politiet på Sunnmøre frem sin statistikk for fjoråret.

Der kom det blant annet frem at det har vært en dobling av antall narkotikasaker.

Klokken 12.00 la Nordmøre og Romsdal politidistrikt frem sin årsrapport for fjoråret.

Suksessøvelse

Der kom det blant annet frem at øvelse Gemini, som ble avviklet i mai i fjor, var en suksess.

– Det gav politidistriktet gode tilbakemeldinger, sier politimester Arnstein Nilssen.

Ove Brudevoll

Politiinspektør Ove Brudevoll ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Foto: Erik Hattrem / NRK

Videre sier politimesteren at de ikke har hatt drapssaker i 2013, men at arbeidsmengden likevel har vært betydelig.

– Det positive er at oppklaringsprosenten har vært god, sier Nilssen.

Og nettopp oppklaringsprosent er på 44,6 for Nordmøre og Romsdal, med 112 dagers saksbehandlingstid.

Til sammenligning var oppklaringsprosenten på Sunnmøre 47 prosent, med 92 dagers saksbehandlingstid.

Flere skarpe oppdrag

I 2013 hadde politiet i Nordmøre / Romsdal 49 bevæpnede oppdrag.

Det er en ganske stor økning fra 2012. Den gang hadde distriktet «kun» 32 oppdrag der de måtte ta våpen i hånd.

– Skudd ble ikke avfyrt under noen av oppdragene, sier Nilssen.

Økning i narkosaker

Men narkotikaforbrytelsene stiger. I fjor eksploderte narkokriminaliteten i politidistriktet.

Som bildet viser, hele 42,1 prosent flere narkotikasaker måtte politiet i Nordmøre og Romsdal håndtere i 2012 kontra året før.

– Vi passer på at det blir gjort en innsats mot narkotika blant de unge. Vi pynter ikke på tallene med å arrestere de samme gamle narkomane om igjen og om igjen.

– Politidistriktet jobber med å kartlegge hvem som bor i distriktet, opp mot hvem som driver med kriminalitet. Blant annet for å se på om innvandrere/asylsøkere driver med kriminalitet.