NRK Meny
Normal

Eksperthjelp på plass

To eksperter fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap var lørdag på ulykkesstedet for å hjelpe til i arbeidet med den sammenraste boligblokka i Fjelltunvegen.

Ekspertpanel i Fjelltunveien

Ekspertpanel på plass i Fjelltunveien.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund

Geir Thorsen er på ulykkesstedet sammen med to eksperter fra DSB.

Foto: Aina Rødal / NRK

- De er på rasstedet for å vurdere om det er mulig å øke utslippet av gass. Vi må få vekk faren for eksplosjon. Fortsatt kan alvorlige ting skje, sier operasjonsleder Leif Arne Valderhaug i Sunnmøre politidistrikt.

En rekke eksperter undersøkte bygningsruinen i Ålesund lørdag, men fortsatt er det umulig å si hvor mye propan som er igjen i tanken. Det kan ta mange dager før propantanken er tømt og de savnede kan hentes ut.

Eksplosjonsfare

Eksplosjonsfaren er fortsatt stor i området rundt den sammenraste boligblokken i Ålesund.

Brannsjefen i Ålesund, Geir Thorsen og sjefingeniør Kjell Hartviksen i StatoilHydro er der sammen med to personer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De ser nærmere på hvilke muligheter man har for å bli kvitt den eksplosjonsfarlige gassen som ligger lagret i gasstanken.

- De har vært gjennom en idefase og gått gjennom alle muligheter for å få tømt gassen raskere. Senere i dag vil de se om de kan lande på et alternativ, sier varabrannsjef i Ålesund, Johnny Stølen, til NTB.

Tanken ble fylt opp dagen før raskatastrofen og skal ha inneholdt så mye som 6.000 liter propan. Det kan ta mange dager å få brent all gassen og det er tvilsomt om det blir iverksatt noen nye tiltak allerede lørdag.

Byggteknisk gruppe

Fredag ble det også oppretta ei byggteknisk gruppe med blant annet geologer og ingeniører som skal finne ut hvordan en kan få ut de fem savna fra bygget.

De møttes lørdag formiddag for å vurdere stabiliteten på bygningsmassen. Også det siste døgnet har bygningen beveget noe på seg.

Det foretas måling for å finne ut hvor mye huset beveger seg.
Foto: Andreas Sundby / NRK

Så lenge det fortsatt er gass i tanken og det kan eksistere gasslommer i ruinen er det helt uvisst når mannskaper kan begynne å lete etter de fem savnede. Derfor er det også usikkert når de flere hundre evakuerte kan regne med å få flytte hjem igjen.

- Hovedfokus vil bli å se på det byggtekniske. Vi vil se på muligheten for å stabilisere bygget, operasjonsleder Leif Arne Valderhaug.

- Dette er en fortvilet situasjon og er svært vanskelig for alle parter, sier Valderhaug i Sunnmøre politidistrikt.