Ein av verstingane

Møre Romsdal er ein av verstingane i landet i å ta matjord ut av drift og bruke den til andre formål. I dag er det Verdas jordverndag og mange nordmørskommunar deltek på ei jordvernkonferanse på Tingvoll.
Kommunane må bli meir bevisste på jordvern, seier landbruksdirektør hos Fylkesmannen, Frank Madsøy.

Bilde av landbruksdirektøren
Foto: Gunnar Sandvik / NRK