Eierbanker uenige om Terra

Det er uenighet i de 78 sparebankene som eier Terra-Gruppen om bankene bør ta økonomisk ansvar overfor kommunene. Banker i Møre og Romsdal sier det kan bli aktuelt å være med på et spleiselag.

De 78 sparebankene skal etter det NTB får opplyst møtes til et eiermøte i Oslo denne uka, kanskje allerede torsdag. På dette møtet vil situasjonen bli vurdert og en ryddeaksjon igangsatt.

Avviser å hjelpe

Finansminister Kristin Halvorsen ber i dag de 78 sparebankene som eier Terra-Gruppen om å være med og dekke tapene til kommunene. Men Totens Sparebank, som er Terra-gruppens største aksjonær, avviser helt at de eller andre sparebanker må overta et erstatningsansvar. Derimot mener Svein A. Roseth som er styreleder i en annen av eierbankene, Nesset Sparebank, at sparebankene må vurdere å ta eieransvar og dermed ta en del av regningen. Roseth er fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal og representerer Kristelig Folkeparti. 

 

Svein Atle Roseth

Svein Atle Roseth

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal, Picasa 2.0

Eieransvar

Roseth sier til NRK at han i utgangspunktet mener det ikke er sparebankenes ansvar å dekke tapet for de fire Nordlands-kommunene. Men sparebankenes framtidige omdømme gjør at det er nødvendig å vurdere å ta ansvar etter Terra-skandalen. Han mener det er viktig at de små sparebankene ivaretar en ryddig, pålitelig og solid profil overfor kundene.

Banksjef i Sunndal Sparebank, Johnny Engdahl, avviser bestemt at banken skal være med å dekke kommunenes tap, mens Odd Inge Løfall i Rindal sparebank ikke vil avvise at banken kan være med og ta ansvar.

God tid

- Det er gjort vedtak i kommunestyrene så langt tilbake som 2001. Politikerne har hatt rikelig anledning til å se hvordan dette har fungert, og de har hatt god tid til å skaffe seg innsyn. Det er de siste avtalene bankene eventuelt må ta et ansvar for, dersom det er slik at det her er gjort vedtak på sviktende grunnlag i kommunene. Dermed må det ligge an til en form for deling av ansvarsforholdet, sier Roseth til NTB.

Han viser til at de 78 sparebankene er solide, og vil ha rygg til å bære sin del av ansvaret.

Ikke enighet

Tydeligvis er det ulike oppfatninger om eierbankenes ansvar overfor kommunene. Totens Sparebank avviser at de eller andre sparebanker må overta erstatningsansvaret, sier banksjef Stig Håvard Blikseth i Totens Sparebank. Denne banken er ifølge årsmeldinga for 2006 den langt største aksjonæren blant de 78 sparebankene, og har 6,44 prosent eierandel.

Blikseth avviser overfor Dn.no at de som deleier kan bli stående økonomisk ansvarlig i en eventuell erstatningssak mot Terra Securities etter at selskapet nå slår seg selv konkurs.

*****

Seks banker i Møre og Romsdal er medeiere i Terra Gruppen: Rindal Sparebank, Surnadal Sparebank, Sunndal Sparebank, Nesset Sparebank, Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Ørskog Sparebank.