Eid støtter bro over Voldsfjorden

Eid kommune går inn med kr 50.000 i aksjekapital i selskapet Voldsfjordkryssing AS, som arbeider for å få bro over Voldsfjorden isteden for ferge. Ordfører Alfred Bjørlo (V) sier at en bro over Voldsfjorden vil redusere reisetida mellom Nordfjordeid og Volda til 30-35 minutt og vil knytte Volda-Ørsta regionen og midtre og ytre Nordfjord langt tettere sammen enn i dag.

Bjørlo
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK