Hopp til innhold

– Fergefri E39 bidrar til å flytte teknologiske grenser

Prosjektleder Olav Ellevset i Vegvesenet mener realiseringen av fergefri E39 har stor betydning for innovasjon og teknologisk utvikling.

Ferjefri E39

Fergefri E39 ble omtalt som et «luftslott», «galskap» og «et formidabelt pengesluk» da visjonen ble lansert.

Foto: Statens vegvesen (illustrasjon)

Olav Ellevset

Prosjektleder i Vegvesenet, Olav Ellevset.

Foto: NRK

– Det har kjempestor betydning. Her har vi muligheten til å komme oss opp på et nytt nivå når det gjelder byggenivå og materialer, sier han.

Ellevset har hovedansvaret for dette store prosjektet, som han mener har stor betydning for innovasjon og teknologisk utvikling. Han sier at de allerede er den største oppdragsgiveren for NTNU i Trondheim, og Chalmers tekniske høgskole i Göteborg.

– Det er veldig stor internasjonal interesse for det, sier han.

Overrasket over den brede tilslutningen

Broene som vi skal kjøre på i fremtiden vil være gigantprosjekter som har flyttet teknologiske grenser. Men de har også flyttet politiske grenser.

Fergefri E39 ble omtalt som et «luftslott», «galskap» og «et formidabelt pengesluk» da visjonen ble lansert. Men i løpet av kort tid har den fått bred politisk tilslutning. Det overrasker Ellevset.

– Vi trodde nok at vi skulle bruke enda en fire år frem til neste revisjon av transportplanen frem mot 2018.

– Er dette en mental endring som gjør at vi tenker annerledes om hvordan man bygger veier?

– Det tror jeg. Jeg tror vi har utvidet hva vi kan snakke om rent finansieringsmessig. Samfunnseffekten her har en helt annen dimensjon enn det vi har klart å tallfeste tidligere, sier han.