E39 er sperret

E39 Brusdalsvegen mellom Ålesund og Skodje er foreløpig helt sperret etter ei trafikkulykke mellom en bil og en ambulanse. Mulig omkjøring er via gamle Brusdalsveg, fylkesvei 111.